Statsbidrag för att stärka likvärdigheten i skolan

Du glömmer väl inte statsbidraget för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan under 2019? Både kunskapstjänster och digitala läromedel från NE kvalificerar för bidraget.

 

Oavsett individuella förutsättningar skapar kunskapstjänster från NE en likvärdig grund för både elevers och lärares arbete genom:

  • faktagranskad information
  • uppdaterat innehåll
  • tydliga kopplingar till kursplaner i våra digitala läromedel.

Väljer ni att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen tillsammans med NE är vi med er genom hela processen. Tillsammans planerar vi er uppstart och supportar er hela vägen. Genom föreläsningar och workshops delar vi med oss av våra egna och våra användares tips för hur våra kunskapstjänster kan användas för att stärka kunskapsutvecklingen i klassrummet.

Begäran om utbetalning skickas till Skolverket mellan 15 januari och 15 februari 2019.

Läs mer om statsbidraget här.

Läs mer om NE:s tjänster för skolor