Statsbidrag för att stärka likvärdigheten i skolan

Du glömmer väl inte statsbidraget för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan under 2020? Både kunskapstjänster och digitala läromedel från NE kvalificerar för bidraget.

Likvärdig möjlighet att lära är i grunden en demokratifråga. Det är viktigt att alla elever ska kunna få samma allmänbildning som krävs för att delta i samhällsdebatten. Oavsett individuella förutsättningar skapar kunskapstjänster och digitala läromedel från NE en likvärdig grund för både elevers och lärares arbete bland annat genom:

  • Faktagranskad information
  • Uppdaterat innehåll
  • Tydliga kopplingar till kursplaner i våra digitala läromedel
  • Lättlästa versioner av en stor mängd digitala läromedel
  • Smarta funktioner som uppläsning av text, olika typsnitt och förklaring av svåra ord.

Väljer ni att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen tillsammans med NE är vi med er genom processen. Tillsammans planerar vi er uppstart och erbjuder givetvis support hela vägen. Genom föreläsningar och workshops delar vi med oss av våra egna och våra användares tips för hur våra kunskapstjänster kan användas för att stärka både kunskapsutvecklingen och likvärdigheten i klassrummet.

Begäran om utbetalning skickas till Skolverket mellan 15 januari och 17 februari 2020

Läs mer om statsbidraget här.

Läs mer om NE:s tjänster för skolor