5 skillnader mellan heldigital undervisning och blended learning

Blended learning är samlingsbegreppet för att både jobba online och med traditionella läromedel som böcker och pennor. Men vilka betydande skillnader finns det egentligen mellan blended learning och heldigital undervisning – och vilket är bäst? Vi hjälper dig att avgöra vilket som passar för just dig och din skola

1. Heldigitalt kan vara mer tidsbesparande

De flesta digitala produkter innehåller smarta lösningar vad gäller både lektionsupplägg och innehåll. Du kan med andra ord få hjälp med att både planera lektionen och bestämma vad den ska handla om. Möjligheterna till snabba uppdateringar av digitala läromedlen är stora, vilket gör att de kan erbjuda material, diskussionsfrågor och quiz om högaktuella frågor, exempelvis Ukrainakriget och coronapandemin.

Blended learning innehåller också de digitala arbetssätten men kräver mer av dig som lärare när det gäller att leta upp, sammanställa och faktagranska information och lägga in den i någon typ av plattform.

Med andra ord har den heldigitala undervisningen en fördel på detta område: alla delar är redan fixade och klara – du behöver bara välja ut det som är mest relevant för dina elever.

2. De fysiska upplevelserna blir möjliga med blended learning

En av de stora vinsterna med blended learning är att eleverna får lära sig att tillämpa sina kunskaper i verkligheten, vilket är mer centralt i vissa ämnen än andra.

Att läsa om en laboration i ett digitalt läromedel för att sedan utföra laborationen själv och se, lukta och känna på de olika ingredienserna går inte att genomföra i en heldigital undervisning. I vissa ämnen kan blended learning därför vara att föredra när elevernas alla sinnen behöver aktiveras för att förstå uppgiften.

3. Heldigitalt kan innehålla mer individuellt stöd för eleven

Genom digital undervisning får läraren möjlighet att få med sig även de elever som har svårt att ta till sig tryckt material. I digitala läromedel finns lättlästa texter integrerade, översättningsfunktioner på fler än 60 språk, läslinjal och ändrad bakgrundsfärg till elever som behöver det – för att bara nämna några exempel.

Mängden stödfunktioner i en heldigital undervisning är alltså enorm, och de funktionerna är svåra att få till i lika stor grad med analoga material.

4. Det faktiska resultatet är lätt att följa i ett digitalt läromedel

 

 

I digitala läromedel finns en resultatsida med en logg över vad eleven åstadkommit. Det går självklart att följa upp arbetet även i en kombinerad undervisning, men fördelen med det digitala är att det blir mer konkret och dessutom detaljerat.

Här kan läraren få en tydlig överblick i arbetet, följa elevernas svar på quiz och se vilken faktisk aktivitet en elev har haft – vilket minskar risken för både fusk och omedvetet över- eller underskattande av kunskapsnivå.

5. Blended learning ger läraren kombinationskreativitet

En heldigital undervisning har ett tydligt försprång på en punkt: metoder och material finns klappat och klart. I en kombinerad digital och traditionell undervisning får läraren däremot större möjlighet att blanda olika lärmetoder.

Till exempel kan en svensklärare läsa om sagor och berättandekultur i en digital lärobok och sedan gå med klassen till skolbiblioteket och låna böckerna, och en idrottslektion kan hållas som vanligt för att sedan förflyttas in i klassrummet där eleverna får fylla i en träningsdagbok online.

Med andra ord kan du som lärare enkelt kombinera teori och praktik på ett kreativt, personligt och anpassat sätt för just dig och din klass.

Guide: 6 frågor att ställa när du provar digitala läromedel

Är du redan i hamn med det analoga men behöver en bra vägledning i det digitala? Kolla in vår guide på viktiga frågor att ställa (och få svar på) innan du testar.