Fördelar med digitala läromedel

Med digitala läromedel från NE kommer flera fördelar som hjälper dig i ditt yrkesutövande.

Alltid uppdaterat

Tillgång till korrekt och uppdaterad information blir allt viktigare i en värld i ständig förändring.En av de stora fördelarna med digitala läromedel är just möjligheten att snabbt och enkelt uppdatera innehållet.

Redaktion här på NE har en etablerad bevakningsstruktur och fångar upp allt nytt som händer. Allt för att snabbt kunna uppdatera eller komplettera våra tjänster med aktuella teman såsom årets Nobelpristagare eller ett riksdagsval.

Läs mer om hur vår redaktion håller våra tjänster uppdaterade och högkvalitativa.

Spara tid

Med digitala läromedel från NE sparar du tid längs hela vägen i ditt användande. Tid du som lärare istället kan ägna åt dina elever.

Allra tydligast är det i planeringsfasen där både grovplanering och detaljerade lektionsupplägg blir enklare. Och både lärare och elev ser tydligt vilket centralt innehåll som ska läras ut, syfte samt vilka kunskapskrav som gäller.

Läs mer om hur digitala läromedel sparar tid.

Lättläst och likvärdigt

Likvärdig möjlighet att lära är i grunden en demokratifråga. Det är viktigt att alla elever ska kunna få samma allmänbildning som krävs för att delta i samhällsdebatten.

Med digitala läromedel från NE har elever även möjlighet att ändra storlek och typsnitt på texten samt få texten uppläst i olika hastigheter. Det ska inte vara läsförmågan som avgör elevens möjlighet att ta till sig den kunskap den har rätt till.

Läs mer om lättlästa läromedel.

Större tillgänglighet

Med ett digitalt läromedel har både du och dina elever tillgång till ert material så länge ni har tillgång till en dator, läsplatta eller smartmobil. Att materialet kan plockas fram på i stort sett vilken digital enhet som helst ger större flexibilitet.

Mer Flexibilitet

Samarbete kollegor emellan ska vara enkelt. Att kunna erbjuda integrering i Microsoft Teams och Google Classroom är därför en självklarhet. Det innebär att du som lärare kan arbeta sömlöst mellan systemen och dela material från NE direkt ut i din kanal till ditt klassrum eller dela och återanvända kursupplägg.

Bättre överblick

Att få överblick över helheten är en utmaning för de flesta men är faktiskt relativt enkelt med digitala läromedel från NE. För att planera undervisningens centrala innehåll väljer du ut kapitel, rubriker, övningsuppgifter, filmer och annat material från det digitala läromedlet. Du kan också plocka material från andra källor och sätta samman till ett paket som passar dina specifika behov.