Vad kommer LGR22 innebära för mina läromedel

Vi har sammanställt några  frågor och svar om Lgr22 som vi tror kan vara av relevans för dig som arbetar med NE:s läromedel i din undervisning

Den första juli träder den nya läroplanen, Lgr22, i kraft. Något som givetvis kommer att påverka såväl dig som är lärare som dina läromedel från NE. Och kanske är du nyfiken på hur du kommer märka av skillnaden i läromedlen och hur det kommer påverka dig, dina elever och din undervisning.

Kommer alla uppdateringar vara klara inför skolstart ht-22

Ja. NE uppdaterar alla läromedel efter de reviderade kursplanerna i Lgr22. Uppdateringarna sker systematiskt och arbetet täcker både syftesbeskrivningen och det centrala innehållet i läromedlen.

Vad kommer Lgr22 innebära för mina läromedel?

Det varierar stort mellan olika läromedel. Generellt så innebär det inte jättestora förändringar, men i vissa läromedel har man flyttat innehåll mellan stadier och ämnen. Där kommer det att vara mer påtagligt.

Kommer jag märka skillnad på innehållet och/eller struktur i mitt läromedel?

Även här varierar det från ämne till ämne. Under sommaren sker uppdateringar löpande i läromedel på NE.se. För dig som lärare innebär det att alla nuvarande kurser och elevgrupper samt elevresultat kommer att tas bort.

 

Behöver jag ändra min planering?

Du kommer att kunna använda din grovplanering för de flesta ämnen, men i de ämnen där innehåll flyttas mellan stadier måste läraren korrigera sin planering.

Vilken skillnad kommer eleverna märka?

Eleverna kommer sannolikt inte märka så stor skillnad, förutom att flera av våra läromedel i anslutning till Lgr-korrigeringarna även kommer att uppdateras med nytt spännande innehåll och en ännu tydligare struktur, vilket underlättar för elevernas arbeten.

För att inte “störa” din undervisning och lektionsplanering görs inga Lgr22-förändringar i dina läromedel under vårterminen. I ett senare skede när höstterminen närmar sig kommer vi att förmedla förändringarna som har skett.

Läs mer om Lgr22 på skolverket.se.