Digitala läromedel för grundskolan 4–6

NE:s läromedel för mellanstadiet kombinerar trovärdigheten, överblicken och pedagogiken i traditionella läromedel med all den dynamik, flexibilitet och användarvänlighet som finns i vår digitala vardag.

Med ett rikt text-, bild- och filmmaterial, mängder av interaktiva övningar och kopplingar till våra övriga tjänster som uppslagsverket och ordböckerna skapar vi Sveriges mest kompletta läromedel.

Innehållet i läromedlen utvecklas och uppdateras kontinuerligt och nya läromedel tillkommer löpande.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Svenska

Berättelser har i alla tider fängslat människor. Läromedlen i svenska tar avstamp i berättandet och i elevernas vardagsliv där olika medier för berättande spelar stor roll. Eleverna får uppleva, analysera och skapa berättelser inom litteratur, film, tecknade serier, datorspel och andra medier. I samband med detta utvecklar de sitt språk, inte minst genom att kommunicera med andra. Dessutom får de perspektiv på sitt eget och andra människors liv.

Fortsätt läsa ""

Biologi

När du tittar ut genom fönstret kanske det mesta du ser omkring dig är byggnader och vägar, men kanske finns det också ett och annat träd med ett par fåglar i och en gräsplätt där grannen rastar sin hund. Men varifrån kommer egentligen alla träd, fåglar och andra levande varelser? Varför blir träden gröna på våren? Varför springer hunden så gärna efter bollen och var får den all sin energi ifrån? Allt detta och mer därtill förklaras av biologin – livets vetenskap.

Fortsätt läsa ""

Kemi

Kemi är en del av vår vardag – kemiska processer genomsyrar allt vi gör. Allt det vi kallar liv har sin grund i kemiska processer. Nästan alla saker vi har runt omkring oss är resultat av kemiska processer. Att hitta på en ny maträtt är inte bara en konst utan också ett komplext kemiskt experiment. När vi sover är det kemiska substanser som ger signaler till hjärncellerna och skapar våra drömmar. Faktum är att man nästan får ont i huvudet av att tänka på all denna kemi som omger oss – vilken tur att kemister vet hur man kan framställa huvudvärkstabletter…

Fortsätt läsa ""

Fysik

Vi människor är nyfikna av naturen. Vi har i alla tider ställt frågor om vår omvärld och funderat över hur naturen fungerar. Det är därför vi riktar stora teleskop mot de mest avlägsna delarna av universum och låter atomer kollidera i enorma acceleratorer för att studera naturens minsta delar. Men fysik handlar om mycket mer än så. Du möter ständigt fysiken i din vardag – när du äter lunch, när du precis missar bussen och när du tar sommarens sista bad.

Fortsätt läsa ""

Teknik

Tekniken som ständigt finns runt omkring oss och som är så central i våra dagliga liv har formats från människans egna behov, idéer och möjligheter. Under vår egen livstid har tekniken blivit helt central för informationsspridning, kommunikationer och vetenskapliga framsteg. Med datorutvecklingen och ny kunskap om material och energislag har människan utnyttjat tekniken för att lämna sin egen hemplanet, och med miniatyrisering och medicinska genombrott har den lett människan in på vägen mot tidigare oanade högteknologiska konstruktioner och det hägrande målet att skapa liv.

Fortsätt läsa ""

Engelska

I dag kommunicerar en stor del av jordens befolkning med varandra med hjälp av engelska. Via internet, datorspel, filmer och texter möter vi språket på olika sätt i vår vardag, i våra studier och i arbetslivet. Genom att behärska engelska skapar eleverna förutsättningar för att interagera med personer från andra länder och kulturer.

Fortsätt läsa ""

Religionskunskap

Varifrån kommer allt? Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Att fundera på och reflektera över de existentiella frågorna är en del av att vara människa. ­I alla tider och i alla samhällen har människor med hjälp av religioner och livsåskådningar försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och sociala sammanhang. Kunskaper om religioner och andra livsåskådningar är viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor och religionskunskapen har en central plats i skolans demokrati- och värdegrundsarbete.

Fortsätt läsa ""

Geografi

Kunskaper i geografi handlar om hur jorden, länder och platser ser ut, och framförallt varför jorden, länder och platser ser ut som de gör och varför de ligger där de ligger. En central övergripande fråga är: Varför just här? Dessa kunskaper är nödvändiga för att utveckla förståelse för samspelet mellan samhälle, människa och natur vilket ger förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Fortsätt läsa ""

Samhällskunskap

Vem är jag i vårt samhälle, i vår värld? Vad har vi för möjligheter och begränsningar i våra liv? Vad har vi för rättigheter och skyldigheter? Samhällskunskapen ska hjälpa elever och lärare att orientera sig i omvärlden och vara deltagande samhällsmedborgare. Eleverna ska utmanas att reflektera över samband och utveckla sin förmåga att söka, sortera och värdera information – avgörande förmågor i dagens globaliserade informationssamhälle.

Fortsätt läsa ""

Historia

Människan har i alla tider använt sin historia och utnytt­jat sina kunskaper både för att leva i sin nutid och för att forma sin framtid. Kunskaper i historia gör det lättare för oss att förstå vår nutid. Ett utvecklat historiemedvetande skapas genom kunskaper om historiska förhållanden, samband, begrepp och metoder.

Fortsätt läsa ""

Matematik

Med hjälp av matematik kan man göra så mycket mer än att räkna ut kvarskatten. Matematik beskriver naturen och gör det möjligt att förutsäga till exempel hur vädret ska bli i framtiden eller hur evolution fungerar. Att behärska matematik är att förstå verklighetens språk.

Fortsätt läsa ""

Programmering

Att hantera datoriserade system och använda programmering för att analysera data och samband blir allt viktigare i vårt dagliga liv. Här får eleverna lära sig grunderna i programmering, från logiskt tänkande via visuella språk och programkod, till att skapa egna spel och styra den elektronik som finns i alla apparater.

Fortsätt läsa ""

Spanska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjlig­heter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Fortsätt läsa ""

Franska åk 6

Att lära sig ett språk tar tid och kräver mycket träning, något som eleven aldrig kan få tillräckligt av. För att hjälpa dig och dina elever på denna resa har vi tagit fram material som hjälper eleven att öva upp de språkliga färdigheterna.

Fortsätt läsa ""

Hem- och konsumentkunskap 1–6

Frågor om mat, hälsa, konsumtion och miljö är högaktuella både i samhällsdebatten och hemma. Det är just de frågorna som ämnet hem- och konsumentkunskap fokuserar på. Läromedlet Hem- och konsumentkunskap för årskurs 1–6 är det första i sitt slag. Det ger en stabil grund för en varierad undervisning med förklaringar, aktiviteter och lärarstöd inom kursplanens alla områden.

Fortsätt läsa ""

Idrott och hälsa

Kroppen är byggd för att röra på sig. När vi rör på oss mår vi bättre på många sätt. Läromedlet Idrott och hälsa för årskurs 4–6 är det första i sitt slag. Det ger en stabil faktagrund för en varierad undervisning med förklaringar, aktiviteter och lärarstöd inom alla kursplanens områden.

Fortsätt läsa ""

Bild

Att arbeta med bilder ger eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och känna glädjen i att skapa på olika sätt. De får också träning i att tolka bilder och lära sig ord och begrepp för att tala om bilder.

Fortsätt läsa ""
Läromedel i SVA

Svenska som andraspråk

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjlig­heter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.”

Fortsätt läsa ""

Slöjd

Ett aktuellt och modernt material för slöjdämnet som följer Skolverkets läroplan och gör inlärningen varierad, lustfylld och inspirerande. Läromedlet omfattar arbetsprocessen, kulturella uttryck genom historien, slöjdtekniker, verktyg och redskap, säkerhet i slöjdsalen samt miljö, återvinning och hållbarhet.

Fortsätt läsa ""