Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Biologi

Du läser, alltså lever du. Skillnaden mellan att vara levande och att inte vara det är uppenbar. Men vad är egentligen liv? Varifrån kommer livet och hur har det utvecklats? Vad behöver vi för att leva och hur fungerar levern? Allt detta och mer därtill förklaras av biologin – livets vetenskap.

Skribenter: Låtta Skogh, Rikard Ask och Johnny Häger.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Målet med Biologi 4–6  är att på ett lättbegripligt sätt förklara biologins centrala sammanhang, för att ge eleverna aha-upplevelser och lust att lära mer. Vi vill ge eleverna en stabil, grundläggande förståelse för hur levande varelser fungerar. De behöver kunskaper i biologi för att kunna värna sin egen hälsa och bidra till att utveckla ett mer hållbart samhälle.

Biologi på ett nytt sätt

Biologin görs begriplig och relevant för eleven genom tydliga exempel och jämförelser. Genom att beskriva både generella mönster och enskilda exempel ges eleven möjlighet att  förstå biologin på både ett allmänt och ett konkret plan. Inspirerande och noga utvalda texter, bilder, filmer, fördjupningsmaterial och övningar hjälper till att väcka och hålla intresset för ämnet vid liv.

Flexibelt

Digitala läromedel från NE är ständigt tillgängliga och bjuder in eleverna till att läsa, se film och arbeta både under och utanför lektionstid. De kan göra anteckningar och understrykningar i texten och testa sina kunskaper i självrättande quiz. Som lärare kan du enkelt anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov och kommunicera direkt till eleverna via läromedlet. Läromedlet innehåller aktiviteter med lärarstöd och fördjupande lärarmaterial.

Innehåll

Biologi 4–6: Vad är liv? Så funkar naturen, Människan och naturen, Skog, Sjö och hav, Kulturbygd, Kroppen, Hälsa

Prova gratisBoka webbinarium

Läromedlet innehåller

 • Bilder och bildspel
 • Demonstrationer och laborationer
 • Extramaterial och länkar
 • Filmer och animationer
 • Interaktivitet
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar
 • Quiz
 • Traditionella och interaktiva uppgifter
 • Övningar