Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Engelska

I dag kommunicerar en stor del av jordens befolkning med varandra med hjälp av engelska. Via internet, datorspel, filmer och texter möter vi språket på olika sätt i vår vardag, i våra studier och i arbetslivet. Genom att behärska engelska skapar eleverna förutsättningar för att interagera med personer från andra länder och kulturer.

Författare: Erica Myrefelt, Harriet Lindroth, Christa Långström och Thomas Lambert. Illustratör: Anders Lagerdahl.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

NE:s digitala läromedel i engelska lägger fokus på att eleverna ska kunna kommunicera och interagera med sin omgivning genom att utbyta tankar och idéer. Därför läggs tyngdpunkten på intressanta teman, texter och ett rikt övningsmaterial. Avsnitten innehåller även kopplingar till våra olika kunskapstjänster som den engelska ordboken och Play. I läromedlet finns också länkar, interaktiviteter och klipp. Eleverna tränar på att reflektera, diskutera, uttrycka åsikter, motivera sina svar samt söka och utvärdera källor. Det gör dem bättre rustade för att ta sig an sin samtid och framtid.

Progression

Varje läromedel består av åtta kursdelar och teman. Dessa löper som en röd tråd genom de tre årskurserna. Genom innehållets utformning tar eleverna successivt till sig alltmer komplex information. Kursmomenten i NE:s digitala läromedel Engelska 4–6 tar hänsyn till kunskapsprogressionen för årskurs 4–6.

Specialskrivna berättelser och djupläsning

Till innehållet hör ett flertal intervjuer samt längre fiktiva berättelser i novell- och kortromansformat, skrivna av huvudförfattarna. Eleverna ges möjlighet att läsa olika versioner av de längre berättelserna och på så sätt kan undervisningen anpassas utifrån elevernas förutsättningar. Genom materialets utformning utvecklar eleverna bland annat sin djupläsningsförmåga. Med hjälp av vår engelska ordbok kan eleven enkelt översätta svåra ord i texten.

Formativ bedömning

Varje kursdel inleds med en introduktion. Här citeras också relevanta delar ur kursplanens centrala innehåll. Kursdelen avslutas med en sammanfattning, en innehållstabell och en reflektionsuppgift. Det lättöverskådliga upplägget möjliggör en formativ bedömning.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehållet inkluderar

 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Begreppsövningar
 • Berättande kartor
 • Bilder och bildspel
 • Extramaterial och länkar
 • Filmer och program
 • Glosor
 • Grammatik
 • Interaktivitet
 • Kartor
 • Kopplingar till NE:s engelska ordbok
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll och text
 • Pedagogiska teckningar
 • Quiz
 • Skrivuppgifter
 • Texter
 • Uttal
 • Övningar