Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Fysik

Vi människor är nyfikna av naturen. Vi har i alla tider ställt frågor om vår omvärld och funderat över hur naturen fungerar. Det är därför vi riktar stora teleskop mot de mest avlägsna delarna av universum och låter atomer kollidera i enorma acceleratorer för att studera naturens minsta delar. Men fysik handlar om mycket mer än så. Du möter ständigt fysiken i din vardag – när du äter lunch, när du precis missar bussen och när du tar sommarens sista bad.

Skribenter: Johan Warell, Jesper Sörensson och Peter Lindström (Vetenskapsakademiens lärarpris 2011).

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

NE:s digitala läromedel Fysik 4–6 ger inblick i såväl de stora som de mindre frågeställningarna om världen. Målet är att ge insikt i de otaliga fenomen där fysiken är central, förklara de större sammanhangen, fördjupa kunskaperna och bidra till en djupare förståelse kring fysik.

Fysik på ett nytt sätt

Det digitala läromedlet innehåller ett fullständigt text- och bildmaterial som täcker kursen och mer därtill. Det hålls ständigt uppdaterat med fördjupningar och extramaterial kring det allra senaste inom fysiken. Genom att arbeta helt webbaserat med film, övningar, länkar till uppslagsverket, korta demonstrationer samt interaktiva visualiseringar och simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel.

Flexibelt

Texterna är anpassade för stadiet och innehåller ett rikt bildmaterial, ett stort antal exempel med lösningar, fördjupningar och extramaterial. Samtliga uppgifter har fullständiga lösningsförslag. Det digitala läromedlet Fysik 4–6 innehåller både traditionella laborationer och filmade aktiviteter som kan användas både som komplement till lärardemonstrationer och som laborationsunderlag. Som lärare kan du anpassa innehållet och strukturen i läromedlet efter just dina behov.

Innehåll

NE:s digitala läromedel Fysik 4–6 innehåller följande kursdelar: Vad är fysik?, Ljud och musik, Ljus och färger, Energi och miljö, Väder och klimat, Elektricitet och magnetism, Kraft och rörelse samt Rymden omkring oss.

Prova gratisBoka webbinarium

Kurserna innehåller

 • Bilder och bildspel
 • Demonstrationer och laborationer
 • Extramaterial och länkar
 • Filmer och animationer
 • Interaktivitet
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar
 • Quiz
 • Traditionella och interaktiva uppgifter
 • Övningar