Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Geografi

Kunskaper i geografi handlar om hur jorden, länder och platser ser ut, och framför allt varför jorden, länder och platser ser ut som de gör och varför de ligger där de ligger. En central övergripande fråga är: Varför just här?

Dessa kunskaper är nödvändiga för att utveckla förståelse för samspelet mellan samhälle, människa och natur, vilket ger förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Författare: Rikard Ask och Jeanette Jonasson.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Med NE:s digitala läromedel Geografi 4–6 vill vi hjälpa elever att utveckla sina kunskaper om geografiska förhållanden med målet att skapa en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom ett välskrivet, rikt illustrerat och strukturerat läromedel ges möjligheten att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Elevernas kunskaper om begrepp och samband lägger grunden för vidare utveckling av centrala förmågor. Läromedlet bjuder eleverna på både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, geografiska metoder och ämnesövergripande arbete samtidigt som de arbetar mot kunskapskraven.

Struktur

Vårt läromedel i geografi utgår från ämnesplanen i Lgr22. Såväl elever som lärare kan enkelt följa läromedlets struktur och innehåll.

Multimodalt

En tydlig och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar, filmer, ändamålsenliga och lättanvända verktyg, kartor och animationer. Som lärare har du stora möjligheter att anpassa under­vis­ning­en utifrån elevernas förutsättningar. Vi uppdaterar vårt material kontinuerligt för att spegla förändringar såväl i närmiljön som globalt. NE:s digitala läromedel har en unik fördel genom kopplingen till vårt stora, ständigt uppdaterade, uppslagsverk med specialskrivna artiklar för skolelever.

Innehåll

NE:s digitala läromedel i geografi täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att arbeta mot kunskapskraven. För geografin centrala kunskapsområden som jordens resurser, hållbar utveckling, klimat och geografiska metoder görs relevanta och engagerande för eleven genom extramaterial, fördjupningar samt praktiska uppgifter och aktiviteter.

Läromedlet är ett öppet material som gör det möjligt för varje lärare att planera sin egen undervisning utifrån gruppens och elevernas behov. Du som lärare kan antingen arbeta linjärt, kursdel för kursdel, eller arbeta med teman och skapa meningsfulla helheter genom att kombinera olika kursdelar och avsnitt med varandra. I det senare fallet gör du det möjligt för eleverna att få ett större perspektiv på ämnet geografi och se samband mellan olika moment. Läromedlen är omfattande, vilket ger läraren möjlighet att variera undervisningen och ta hänsyn till olika elevers behov.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehållet inkluderar

 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Begreppsövningar
 • Bilder och bildspel
 • Extramaterial och länkar
 • Filmer, animationer och program
 • Interaktiv statistik
 • Kartor
 • Kopplingar till NE:s svenska ordbok
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar
 • Quiz
 • Skrivuppgifter
 • Text
 • Tolkningsuppgifter
 • Övningar och exempel