Digitala läromedel för grundskolan 4–6, Grundskola
Idrott och hälsa

Kroppen är byggd för att röra på sig. När vi rör på oss mår vi bättre på många sätt. Läromedlet Idrott och hälsa för årskurs 4–6 är det första i sitt slag. Det ger en stabil grund för en varierad undervisning med förklaringar, aktiviteter och lärarstöd inom alla kursplanens områden.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Målet är att på ett begripligt och inspirerande sätt beskriva den teoretiska grunden till ämnet idrott och hälsa. Vi beskriver ett stort spektrum av aktiviteter i varierande miljöer och förklarar hur kroppen påverkas av olika slags fysisk aktivitet. Läromedlet innehåller också ett stort antal lärarledda aktiviteter som hjälper till att utveckla rörelseförmågor, kroppsuppfattning, kondition, styrka och samarbetsförmåga. Alla aktiviteter innehåller lärarstöd.

Idrott och hälsa på ett nytt sätt

Idrott och hälsa görs relevant för eleven genom att sättas i ett sammanhang. Tydliga beskrivningar och exempel ger en teoretisk grund till den praktiska undervisningen. Inspirerande och noga utvalda texter, bilder, filmer och övningar hjälper till att väcka intresse för ämnet och hålla det vid liv. Allt anpassat för målgruppen.

Flexibelt

Digitala läromedel från NE är ständigt tillgängliga och bjuder in eleverna att läsa, se film och arbeta både under och utanför lektionstid. De kan göra anteckningar och understrykningar i texten och testa sina kunskaper i självrättande quiz. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov och kommunicera direkt till eleverna via läromedlet. Dessutom innehåller läromedlet aktiviteter med lärarstöd och fördjupande lärarmaterial.

Innehåll

Idrott och hälsa 4–6: Leka och idrotta, I och vid vatten, I naturen, Röra sig till musik, Träna kroppen, Håll kroppen frisk.

Prova gratisBoka webbinarium

Läromedlet innehåller 

 • Tillgängliga och begripliga texter
 • Bilder
 • Filmer
 • Extramaterial och länkar
 • Ordlistor
 • Nyckelord
 • Sammanfattningar
 • Quiz
 • Övningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplansanknytning