Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Matematik

“Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.”
Ur Kursplan för matematik, Skolverket
Sveriges ledande GeoGebraexperter har arbetat tillsammans för att skapa en stor mängd visualiseringar av mycket hög kvalitet. Huvudskribent har varit Jesper Sörensson och övningarna har gjorts i samarbete med Sana Labs.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

I NE:s läromedel i matematik lägger vi stor vikt vid att skapa ett intresse för ämnet. På så sätt utvecklas elevernas kunskaper om matematiska sammanhang och nyfikenhet att undersöka omvärlden, samtidigt som de får insikt i matematikens betydelse för samhällsutvecklingen.

Läromedlet bjuder eleverna på både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, matematiskt tankesätt och ämnesövergripande arbete samtidigt som de arbetar mot kunskapskraven.

Med NE:s läromedel i matematik ska alla elever lyckas.

Flexibelt med artificiell intelligens

I NE:s digitala läromedel Matematik 4–6 anpassas innehållet med hjälp av vårt nya AI-drivna matematikstöd som känner av elevens kunskapsnivå och skräddarsyr övningarna efter elevens förmåga och behov. På så sätt kan du som lärare fokusera på den praktiska klassrumssituationen och frigöra tid för själva undervisningen. Systemet lär sig av eleven och anpassar sig ständigt. Målet är att i slutändan förbättra resultatet för den enskilda eleven och för hela klassen.

Se – testa – upplev – förstå

Läromedelskonceptet bygger på ett helt nytt sätt att uppleva och levandegöra matematik. Genom att eleverna interagerar med läromedlet på ett aktivt och intuitivt sätt och får direkt återkoppling kan de bygga upp en helt annan förståelse än med ett traditionellt läromedel. Eleven arbetar aktivt med materialet genom att använda GeoGebras möjligheter till visualisering och interaktivitet och genom att arbeta med de individuella AI-övningarna.

Läromedlet öppnar för nya möjligheter att testa elevernas förmågor och innehåller en stor variation av traditionella och interaktiva uppgifter.

Innehåll

Matematik 4 innehåller: Taluppfattning, Addition och subtraktion, Multiplikation, Division, Mätning och enheter, Tid, Geometrins grunder, Vinklar och symmetrier och Statistikens grunder.

Matematik 5 innehåller: Taluppfattning, Bråk, Decimaltal, Procent, Sannolikhet, Diagram och lägesmått, Omkrets och area, Likformighet och skala och Negativa tal och koordinatsystem.

Matematik 6 innehåller: Area och volym, Algebra, Proportionalitet och funktioner, Mer om tal, Repetition 1–5 samt Problemlösning och klurigheter.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehållet inkluderar

  • Läroplanstäckande innehåll
  • AI-drivet matematikstöd
  • Interaktiv statistik
  • Bilder och bildspel
  • Traditionella och interaktiva uppgifter
  • Övningar och exempel
  • Simuleringar och interaktiviteter
  • GeoGebravisualiseringar
  • Lärarledda elevaktiviteter