Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Spanska

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjlig­heter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.” (Kursplan – Moderna språk.)

Författare: Suzanne Astudillo Viklund, Sandra Matos Olsson och Andrea Bergfelt.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

I våra läromedel i spanska får eleven lära sig språket och utforska språkområdet genom att följa en karaktär från yttre rymden. Vid sidan av språkutvecklingen ges eleverna möjlighet att arbeta med sin fantasi samt utveckla sin empatiska förmåga.

Variation för framsteg

Varje avsnitt innehåller ett stort antal uppgifter av varierande karaktär och av olika svårighetsgrad. Som lärare kan du därför välja de övningar som bäst passar dina elever. Uppgifterna aktiverar elevens fantasi och inlevelseförmåga och undersöker kulturella aspekter. Många är utformade så att du som lärare ska kunna arbeta ämnesövergripande. Med hjälp av våra ordböcker kan eleven enkelt översätta svåra ord i texten.

Formativ bedömning

Varje kursdel inleds med en introduktion. Här citeras också relevanta delar ur kursplanens centrala innehåll. Kursdelen avslutas med en sammanfattning och en avslutande övning som genom de fyra förmågorna prövar eleven på kursdelens innehåll. Eleven får också reflektera över sitt eget lärande. Det lättöverskådliga upplägget möjliggör en formativ bedömning.

Progression

Läromedlen i spanska är strukturerade som en serie i fyra delar som tillsammans berättar en historia och låter eleverna fördjupa sina kunskaper i språket och de områden där språket talas. Varje läromedel kan också användas enskilt. Läromedlen tar hänsyn till progressionen inom språkundervisningen i de respektive årskurserna. Materialet i årskurs 6 gör korta nedslag som ger eleven en introducerande inblick i språket medan materialet i årskurs 7 sätter språket i en större kontext. Årskurs 8 erbjuder fördjupning och årskurs 9 såväl breddning som fördjupning.

Prova gratisBoka webbinarium

Våra läromedel i spanska

 • Spanska årskurs 6–9

Innehållet inkluderar

 • Text
 • Glosor
 • Grammatik
 • Uttal
 • Övningar
 • Quiz
 • Bilder och bildspel
 • Interaktivitet
 • Mallar
 • Extramaterial och länkar
 • Lärarmaterial
 • Kopplingar till vår spanska ordbok