Digitala läromedel för grundskolan 7–9, Grundskola
Bild

Bilder sköljer dagligen över oss – allt från emojier och foton i sociala flöden till provocerande nyhetsbilder och aktuella konstverk. För att kunna tolka och förhålla sig till detta och för att själv kunna skapa visuella uttryck krävs visuell kompetens – något som läromedlet Bild ger träning i.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Bild på ett nytt sätt

Läromedlet erbjuder olika ingångar till ämnet bild via professionella bildmakares verk, historiska översikter och egen bildframställning. Det innehåller ett omfattande och inspirerande bildmaterial. Texterna, bilderna och övningarna understryker möjligheten att kombinera olika uttryck samt att jämföra och välja olika redskap, uttryck, medier med mera. Vidare lyfter materialet fram bilden i sin miljö och tar också upp makt- och genusaspekter. Slutligen läggs stor vikt vid att eleverna får träna bildanalys och fördjupa sina kunskaper om rättigheter och skyldigheter när det gäller bildanvändning.

Kursdelar

Bild innehåller följande kursdelar: Bilden i fokus, Visuella uttryck och miljöer, Bildframställning: Arbetsprocess, Bildframställning: Tekniker och metoder, Redskap, Bildanalys, Tider och områden, Rättigheter och skyldigheter, Resurser.

Prova gratisBoka webbinarium

Läromedlet innehåller

 • Lättillgängliga och begripliga texter
 • Bilder
 • Filmer
 • Extramaterial och länkar
 • Mallar för bildanalys, källkritik med mera
 • Ordlistor
 • Nyckelord
 • Sammanfattningar
 • Quiz
 • Övningar
 • Lärarmaterial
 • Läroplansanknytning