Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 7–9
Fysik

Vi människor är nyfikna av naturen. Vi har i alla tider ställt frågor om vår omvärld och funderat över hur naturen fungerar. Det är därför vi riktar stora teleskop mot de mest avlägsna delarna av universum och låter atomer kollidera i enorma acceleratorer för att studera naturens minsta delar. Men fysik handlar om mycket mer än så. Du möter ständigt fysiken i din vardag – när du äter lunch, när du precis missar bussen och när du tar sommarens sista bad.

Författare: Roland Johansson.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Våra läromedel i fysik ger inblick i såväl de stora som de mindre frågeställningarna om världen. Målet är att ge insikt i de otaliga fenomen där fysiken är central, förklara de större sammanhangen, fördjupa kunskaperna och bidra till en djupare förståelse kring fysik.

Fysik på ett nytt sätt

Läromedlet innehåller ett fullständigt text- och bildmaterial som täcker kursen och mer därtill – varje avsnitt innehåller såväl konceptuell fysik som räkneövningar. Det hålls ständigt uppdaterat med fördjupningar och extramaterial kring det allra senaste inom fysiken. Genom att arbeta helt webbaserat med film, övningar, länkar till uppslagsverket, korta demonstrationer samt interaktiva visualiseringar och simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel.

Flexibelt

Texterna är välstrukturerade och innehåller ett rikt bildmaterial, ett stort antal exempel med lösningar, fördjupningar och extramaterial. Samtliga uppgifter har fullständiga lösningsförslag. Fysik 7–9 innehåller både traditionella och interaktiva laborationer och en stor mängd fysiksimuleringar som eleven kan arbeta med digitalt. Som lärare kan du anpassa innehållet och strukturen i läromedlet efter just dina behov.

Innehåll

Fysik 7–9 innehåller följande kursdelar: Fysikens modeller och metoder, Krafter, Rörelser, Tryck och temperatur, Väder och klimat, Energi, Elektriska kretsar, Elektromagnetism och vårt moderna samhälle, Ljus och ljud, Radioaktivitet och röntgenstrålning samt Universum.

Prova gratisBoka webbinarium

Kurserna innehåller

  • Läroplanstäckande innehåll
  • Interaktiv statistik
  • Bilder och bildspel
  • Filmer och animationer
  • Övningar och exempel
  • Laborationer
  • Simuleringar och interaktiviteter
  • Quiz
  • Extramaterial och länkar
  • Lärarmaterial