Digitala läromedel för grundskolan 7–9, Grundskola
Geografi

Kunskaper i geografi handlar om hur jorden, länder och platser ser ut, och framförallt varför jorden, länder och platser ser ut som de gör och varför de ligger där de ligger. En central övergripande fråga är Varför just här?.

Dessa kunskaper är nödvändiga för att utveckla förståelse för samspelet mellan samhälle, människa och natur vilket ger förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Författare: Magnus Grahn och David Örbring.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Centrala moment i kursen är geografiska begrepp, processer och metoder vilka lägger grunden till ett rumsligt medvetande och förmågan att göra geografiska analyser av omvärlden. Att kunna se världen ur ett helhetsperspektiv förutsätter insikter i såväl naturgeografi som samhälls- och kulturgeografi. Genom ett brett urval av resurser vill vi bidra till en geografiundervisning som ger en balans mellan ämnets delar.

Tydlig struktur

Läromedlet utgår från ämnesplanen och bedömnings­kriterierna i Lgr22. Det innebär att såväl elever som lärare enkelt kan följa läromedlets struktur och innehåll och vara säkra på att samtliga betygskriterier behandlas i relation till ämnets centrala innehåll.

Multimodalt

En tydlig och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar, filmer, ändamålsenliga och lättanvända verktyg, kartor och animationer. Som lärare har du stora möjligheter att anpassa under­vis­ning­en utifrån olika lärstilar och elevernas förutsättningar. Vi uppdaterar vårt material kontinuerligt för att spegla förändringar såväl i närmiljön som globalt. Vårt läromedel i geografi har en unik fördel genom vår möjlighet att koppla begrepp till vårt stora och ständigt uppdaterade uppslagsverk.

Centrala teman

Med alla resurser får eleverna förståelse för hur mänsklig verksamhet påverkar klimatet och naturgeografin, hur jordens befolkning är fördelad samt konse­kvenserna av befolkningsförändringar och flyttströmmar. Andra centrala teman är sårbara platser, natur­resurser och energitillgångar, levnadsvillkor och hälsans geografi, städer samt hållbar utveckling. Det ger eleverna överblick och förtrogenhet med hur jorden ser ut och vilka förutsättningar som råder i olika delar av världen.

Prova gratisBoka webbinarium

Vårt läromedel i geografi

 • Geografi 7–9

Innehållet inkluderar

 • Läroplanstäckande text
 • Begreppsövningar
 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Tolkningsuppgifter
 • Skrivuppgifter
 • Extramaterial
 • Kartor
 • GIS-verktyg
 • Bilder och bildspel
 • Pedagogiska teckningar
 • Filmer
 • Interaktivitet
 • Quiz
 • Tabeller