Digitala läromedel för grundskolan 7–9, Grundskola
Historia

Människan har i alla tider använt sin historia och utnytt­jat sina kunskaper både för att leva i sin nutid och för att forma sin framtid. När vi studerar historia förbättrar vi våra möjligheter att förstå vår nutid genom att vi lär av det förflutna. Ett utvecklat historiemedvetande skapas genom kunskaper om historiska förhållanden, samband, begrepp och metoder.

Författare: Mats Molund med flera.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Målet med vårt läromedel i historia är att erbjuda ett modernt läromedel som på ett levande sätt klargör historiska begrepp och samband. Genom att beskriva den vanliga människan i historien förstår eleven att vi alla är med och bygger vår historia. Eleven ges nycklarna till det historiska sammanhang och det historiska medvetande som behövs för att kunna använda – bruka – sin historia. Genom att stimulera nyfikenhet ges eleverna möjligheter till självständig kunskapsutveckling och vidgade referensramar.

Struktur

Vårt läromedel i historia utgår från ämnesplanen och bedömningskriterierna i aktuell läroplan. Såväl elever som lärare kan enkelt följa läromedlets struktur och innehåll och vara säkra på att samtliga betygskriterier behandlas i relation till ämnets centrala innehåll.

Multimodalt

En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar, filmer, tidslinjer, animationer och interaktiva illustrationer. Det möjliggör ett multimodalt lärande och som lärare har du stora möjligheter att anpassa undervisningen utifrån olika lärstilar och elevernas förutsättningar. Vårt läromedel i historia har en unik fördel genom vår möjlighet att koppla begrepp till vårt stora och ständigt uppdaterade uppslagsverk.

Innehåll

Från förhistorisk tid, över högkulturernas utvecklingar och sammanbrott via det moderna samhällets framväxt och 1900-talets stora konflikter till att spana in i framtiden: vårt läromedel ger eleverna verktygen att jämföra likheter och skillnader mellan olika skeden och ske­enden. De tekniska landvinningarna och stora konflikterna kombineras med den enskilda människans vardag och perspektiv.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehållet inkluderar

 • Läroplanstäckande text
 • Begreppsövningar
 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Tolkningsuppgifter
 • Skrivuppgifter
 • Extramaterial
 • Tidslinjer
 • Berättande kartor
 • Bilder och bildspel
 • Pedagogiska teckningar
 • Filmer
 • Interaktivitet
 • Quiz
 • Tabeller