Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 7–9
Matematik

Matematik genomsyrar hela vårt samhälle – från att kunna sköta den personliga ekonomin till att göra väderprognoser och förstå hur evolutionära processer fungerar. Att behärska matematik är att förstå verklighetens språk.

Författare: Matematik 7–9 har skapats av Malin Christersson (matematiker, programmerare och doktorand i matematikämnets didaktik), Jonas Hall (vinnare av Guldäpplet 2016), Thomas Lingefjärd (forskare och utbildare i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet) och Georgios Theodoridis (lektor vid Danderyds gymnasium).

Huvuddelen av GeoGebra-materialet är skapat av Malin Christersson.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Våra digitala läromedel i matematik gör matematiken gripbar. Målet är att med mentala bilder skapa en intuitiv förståelse för matematiska samband och strukturer. Genom att börja enkelt, visualisera begreppen och låta eleven vara delaktig i varje moment kan komplexa idéer och koncept gradvis införas och bli en del av elevens kunskapsbank. Det gör matematiken mer lättåtkomlig, roligare, mer motiverande och mer spännande.

Se – testa – upplev – förstå

Läromedelskonceptet bygger på ett helt nytt sätt att uppleva och levandegöra matematik. Genom att eleverna interagerar med läromedlet på ett aktivt och intuitivt sätt och får direkt återkoppling kan de bygga upp en helt annan förståelse än med ett traditionellt läromedel. Eleven arbetar aktivt med materialet genom att använda GeoGebras möjligheter till visualisering och interaktivitet.

Flexibelt

I NE:s digitala läromedel Matematik 7–9 kan du enkelt individanpassa läromedlet. Till exempel har vissa elever behov av ytterligare repetition av grundläggande begrepp medan andra elever kan ta del av uppgifter av svårare karaktär. På så sätt kan du fokusera helt på det pedagogiska arbetet.

Läromedlet öppnar för helt nya möjligheter att testa elevernas förmågor och innehåller en stor variation av traditionella och interaktiva uppgifter, ett stort antal lärarledda klassgemensamma elevaktiviteter och laborationer, en mängd fördjupningsuppgifter samt extramaterial.

Innehåll

Matematik 7–9 innehåller följande kursdelar: Taluppfattning heltal, Taluppfattning decimaltal, Taluppfattning bråktal, Algebra, Ekvationer I, Ekvationer II, Procent, Samband och förändring, Geometri I, Geometri II, Statistik samt Sannolikhet.

Sveriges ledande GeoGebra-experter har arbetat tillsammans för att skapa en stor mängd visualiseringar av mycket hög kvalitet.

Prova gratisBoka webbinarium

Kurserna innehåller

 • Läroplanstäckande innehåll
 • Interaktiv statistik
 • Bilder och bildspel
 • Filmer och animationer
 • Traditionella och interaktiva uppgifter
 • Övningar och exempel
 • Traditionella och interaktiva laborationer
 • Simuleringar och interaktiviteter
 • GeoGebra-visualiseringar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Extramaterial och länkar