Digitala läromedel för grundskolan 7–9, Grundskola
Religionskunskap

Varifrån kommer allt? Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Att fundera på och reflektera över de existentiella frågorna är en del av att vara människa. ­I alla tider och i alla samhällen har människor med hjälp av religioner och livsåskådningar försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och sociala sammanhang. Kunskaper om religioner och andra livsåskådningar är viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor och religionskunskapen har en central plats i skolans demokrati- och värdegrundsarbete.

Författare: Mats Molund, Karin Sjöbeck med flera.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Utöver att hjälpa eleverna att orientera sig i kristen­domen, de övriga världsreligionerna och icke-religiösa livsåskådningar ska läromedlet ge eleverna förutsätt­ningar att kunna analysera, reflektera och resonera kring sin egen identitet och uppfattning om viktiga livsfrågor och etiska förhållningssätt. Vårt mål är också att påvisa samband mellan samhälle, kulturella uttryck och reli­­giösa traditioner och att utveckla elevernas förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Religionskunskap fångar upp frågor om livet och relationer som är centrala för elever mitt uppe i identitetsbyggande.

Tydlig struktur

Läromedlet utgår från ämnesplanen och bedömnings­kriterierna i Lgr 22. Det innebär att såväl elever som lärare enkelt kan följa läromedlets struktur och innehåll och vara säkra på att samtliga betygskriterier behandlas i relation till ämnets centrala innehåll.

Multimodalt

En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar och artiklar från vårt uppslagsverk, filmer, tidslinjer, animationer och interaktiva illustrationer. Det möjliggör ett multimodalt lärande och som lärare har du stora möj­ligheter att anpassa undervisningen utifrån olika lärstilar och elevernas förutsättningar.

Världens religioner

Läromedlet i religionskunskap innehåller också de interaktiva funktioner som ingår i vår kunskapstjänst Världens religioner. Med hjälp av dessa får elever och lärare möjlighet att utforska världsreligionerna och ge sig ut på en mental resa till världsreligionernas viktigaste platser.

Prova gratisBoka webbinarium

Vårt läromedel i religion

 • Religion 7–9

Innehållet inkluderar

 • Läroplanstäckande text
 • Begreppsövningar
 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Tolkningsuppgifter
 • Skrivuppgifter
 • Extramaterial
 • Tidslinjer
 • Berättande kartor
 • Bilder och bildspel
 • Pedagogiska teckningar
 • Filmer
 • Interaktivitet
 • Quiz
 • Tabeller