Digitala läromedel för grundskolan 7–9, Grundskola
Samhällskunskap

Vem är jag i vårt samhälle, i vår värld? Vad har vi för möjligheter och begränsningar i våra liv? Vad har vi för rättigheter och skyldigheter? Samhällskunskapen ska hjälpa elever och lärare att orientera sig i omvärlden och vara deltagande samhällsmedborgare. Eleverna ska utmanas att reflektera över samband och utveckla sin förmåga att söka, sortera och värdera information – avgörande förmågor i dagens globaliserade informationssamhälle.

Författare: Frank Lundberg, Lars Olsson med flera.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Våra läromedel i samhällskunskap utgår från elevernas livssituation och fokus ligger på ungdomars egna erfarenheter. Genom att alltid försöka placera kunskap i ett sammanhang och väcka frågor engageras eleverna och utmanas att dra egna slutsatser. Läromedlen utgår från ämnesplanen och bedömningskriterierna i Lgr22. Det innebär att såväl elever som lärare enkelt kan följa läromedlets struktur och innehåll och vara säkra på att samtliga betygskriterier behandlas i relation till ämnets centrala innehåll.

Multimodalt

En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar, filmer, tidslinjer, animationer och interaktiva illustrationer. Läromedlet möjliggör ett multimodalt lärande och som lärare har du stora möjligheter att anpassa undervisningen utifrån olika lärstilar och elevernas förutsättningar. Vi uppdaterar vårt material kontinuerligt för att spegla samhällsförändringarna och för att möta informationssamhällets allt större behov av aktuell information. Vårt läromedel i samhällskunskap har en unik fördel genom vår möjlighet att koppla begrepp till vårt stora och ständigt uppda­terade uppslagsverk.

Överblick och förtrogenhet

Med läromedlets elevaktiva fokus får eleverna förståelse för hur beslutsvägarna i samhället fungerar, vilket ansvar olika myndigheter har och hur rollfördelningen ser ut i den offentliga sektorn. Andra centrala teman är välfärdssamhällets utmaningar, samhällsekonomi och privatekonomi, opinionsbildning i en digital tidsålder, mångfald och diskriminering samt globalisering och hållbar utveckling. Det tydliga upplägget ger eleverna överblick och förtrogenhet med hur samhället fungerar.

Prova gratisBoka webbinarium

Vårt läromedel i samhällskunskap

 • Samhällskunskap 7–9

Innehållet inkluderar

 • Läroplanstäckande text
 • Begreppsövningar
 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Tolkningsuppgifter
 • Skrivuppgifter
 • Extramaterial
 • Tidslinjer
 • Berättande kartor
 • Bilder och bildspel
 • Pedagogiska teckningar
 • Filmer
 • Interaktivitet
 • Quiz
 • Tabeller