Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 7–9
Slöjd

Ett aktuellt och modernt material för slöjdämnet som följer Skolverkets läroplan och gör inlärningen varierad, lustfylld och inspirerande.
Läromedlet omfattar arbetsprocessen, kulturella uttryck genom historien, slöjdtekniker, verktyg och redskap, säkerhet i slöjdsalen samt miljö, återvinning och hållbarhet. Kunskapsinhämtningen sker genom text och bild, aktiviteter, temaprojekt och instruktionsfilmer som kompletterar och stödjer dig som lärare.
Genom läromedlets övningar och arbetssätt utvecklar eleverna sin kreativa och problemlösande förmåga. De får också en djupare förståelse för begreppet hållbarhet och hur de kan agera för att göra medvetna och miljövänliga val.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Slöjd på ett nytt sätt

Slöjdläromedlet har en tematisk utformning där eleverna ges möjlighet att använda grundläggande slöjdtekniker i större arbeten, ett för varje årskurs. Dessa temaprojekt stärker elevernas självständighet och trygghet i skapandeprocessen genom att kombinera teknikerna för textil, trä och metall.
Det tematiska arbetssättet syftar till att förstärka och tydliggöra andra skolämnen. Det ger en förbättrad förståelse och större erfarenhet, samtidigt som individanpassningen underlättas. Genom temaprojekten möjliggörs ett formativt och språkutvecklande arbetssätt som underlättar lärarens planering, ledning, betygsättning och utvärdering av undervisningen, såväl inom ämnet som ämnesöverskridande.

Kursdelar

Om läromedlet, Slöjdens arbetsprocess, Kulturella uttryck, Tekniker och verktyg i textilslöjden, Tekniker och verktyg i träslöjden, Tekniker och verktyg i metallslöjden, Resurser.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehåll

  • Lättillgängliga och begripliga texter.
  • Bilder, tecknade illustrationer och filmer.
  • Instruktionsfilmer om tekniker och verktyg.
  • Extramaterial, fördjupningar och länkar.
  • Mallar för temaprojekt och arbetsprocessens delar.
  • Ordlistor och nyckelord kopplade till uppslagsverket.
  • Sammanfattningar.
  • Quiz.
  • Aktiviteter och övningar.
  • Lärarmaterial, lärarstöd och läroplansanknytning.