Digitala läromedel för grundskolan 7–9, Grundskola
Svenska

Berättelser har i alla tider fängslat människor. Läromedlen i svenska tar avstamp i berättandet och i elevernas vardagsliv där olika medier för berättande spelar stor roll. Eleverna får uppleva, analysera och skapa berättelser inom litteratur, film, tecknade serier, datorspel och andra medier. I samband med detta utvecklar de sitt språk, inte minst genom att kommunicera med andra. Dessutom får de perspektiv på sitt eget och andra människors liv.

Författare har varit Ingemar Breithel, Jonas Gruvö, Mårten Dahlrot, Laila Höglund, Moja Ladvelin, Pia Raunio, Per Söderberg och Katarina Åkerholm. Övningarna har i huvudsak gjorts av Anna Nyman.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Svenskämnet är ett demokrati- och kulturmötesämne. Därför riktar vi fokus på att ge eleverna de verktyg de behöver för att utveckla de språkliga och kommunikativa förmågor som de använder varje dag. Dessa förmågor är också nödvändiga när eleverna ska studera vidare på gymnasiet, efter gymnasiet, i yrkes- och privatlivet liksom i mötet med människor från olika kulturer.

Innehåll

Retorikens sju frågor är centrala. Den retoriska arbetsprocessen utgör utgångspunkt för de kursdelar som handlar om att tala, lyssna och skriva. Också den dramaturgiska kurvan är central när eleverna läser, analyserar och skriver berättande texter och andra berättelser. Bilden är central och eleverna lär sig att arbeta med såväl konstnärliga stillbilder och rörliga bilder som nyhetsbilder och reklam. Vidare utforskar eleverna kopplingar mellan berättelser i olika medier. I de kursdelar som behandlar olika aspekter av språket övar eleverna sig i att göra muntliga framställningar, föra konstruktiva diskussioner och utforskande samtal samt skriva olika typer av artiklar och utredande och argumenterande texter. De undersöker språk i språket såsom kronolekter och idiolekter och lyssnar på dialekter.

Progression

Varje kursdel går igenom olika moment i kursplanen. Eleverna inspireras att utveckla sina förmågor och färdigheter i verklighetsnära och kreativa övningar. I övningarna läggs också stor vikt vid att låta eleverna jämföra, diskutera, resonera, reflektera och öva upp ett självständigt tänkande. Eleverna lär sig att se sig själva och andra som en del av en större gemenskap. Några av övningarna är ämnesövergripande.

Multimodalt

Avsnitten innehåller kopplingar till NE:s olika kunskapstjänster såsom uppslagsverket, den svenska ordboken och Play. I läromedlet finns också ett antal nyproducerade videor som förklarar enskilda moment samt länkar, interaktiviteter och klipp.

Prova gratisBoka webbinarium

Våra läromedel i svenska

 • Svenska 7
 • Svenska 8
 • Svenska 9

Innehållet inkluderar

 • Text
 • Övningar
 • Quiz
 • Filmer och program
 • Interaktivitet
 • Mallar
 • Extramaterial och länkar
 • Lärarmaterial
 • Kopplingar till vår svenska ordbok