Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 7–9
Teknik

Tekniken som ständigt finns runt omkring oss och som är så central i våra dagliga liv har formats från människans egna behov, idéer och möjligheter. Tekniken är en förutsättning för informationsspridning, kommunikationer och vetenskapliga framsteg. Med datorutvecklingen och ny kunskap om material och energislag har människan utnyttjat tekniken för att lämna sin egen hemplanet, och med miniatyrisering och medicinska genombrott har den lett människan in på vägen mot tidigare oanade högteknologiska konstruktioner och det hägrande målet att skapa liv.

Författare: Teknik 7–9 är ett samarbete mellan Peter Lindström (Vetenskapsakademins lärarpris 2011) och Johnny Häger (tidigare universitetsadjunkt i teknik vid lärarutbildningen, Uppsala universitet).

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Teknik 7–9 ger inblick i såväl de stora som de mindre frågeställningarna om världen. Målet är att ge insikt i de otaliga fenomen där teknik är central, förklara de större sammanhangen, fördjupa kunskaperna och bidra till en djupare förståelse.

Teknik på ett nytt sätt

Läromedlet innehåller ett fullständigt text- och bildmaterial som täcker läroplanen och mer därtill. Det hålls ständigt uppdaterat med fördjupningar och extramaterial kring det allra senaste inom tekniken. Tekniken görs relevant för eleven genom att läromedlet fokuserar på aktuella och vardagliga situationer och människans behov av teknikutveckling för ett mer hållbart och miljövänligt samhälle. Ämnet presenteras på ett inspirerande sätt med text, bilder och film och stimulerar elevens förståelse genom exempel, demonstrationer och interaktiva övningar.

Flexibelt

Texterna är välstrukturerade och innehåller ett rikt bildmaterial, ett stort antal demonstrationer och laborationer, fördjupningar och extramaterial. Som lärare kan du anpassa innehållet och strukturen i läromedlet efter just dina behov.

Innehåll

Teknik 7–9 innehåller följande kursdelar: Var finns tekniken?, Apparat och maskin, Material, Energi, Elektricitet, Elektronik, Styra och reglera, Datorprogrammering, Den vackra tekniken, Infrastruktur, Tekniken och samhället, Vår tekniska historia samt Vår tekniska framtid.

Prova gratisBoka webbinarium

Kurserna innehåller

  • Läroplanstäckande innehåll
  • Interaktiv statistik
  • Bilder och bildspel
  • Filmer och animationer
  • Övningar och exempel
  • Demonstrationer och laborationer
  • Simuleringar och interaktiviteter
  • Quiz
  • Extramaterial och länkar