Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 7–9
Tyska

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjlig­heter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.” (Kursplan – Moderna språk.)

Författare: Suzanne Astudillo Viklund, Sandra Matos Olsson och Andrea Bergfelt.

Läs mer om digitala läromedel från NE

NE:s digitala läromedel i tyska 6–9 täcker hela kursplanen och hjälper elever och lärare att arbeta mot kunskapskraven. Läromedlet ska väcka lusten att vilja lära sig ett nytt språk genom olika texter blandat med lek och sång. Eleverna arbetar med språket på ett sådant sätt att de får möjlighet att bygga upp en tilltro till sin egen språkliga förmåga och utvecklar kunskaper i och om det nya språket med fokus på olika förmågor. Med NE:s digitala läromedel i moderna språk ska alla elever lyckas i ämnet.

Progression och flexibilitet

NE:s läromedel i tyska bygger på progression. Läromedlet har fyra nybörjarkursdelar där kursdelen Freizeit und Sport även innehåller delar av det centrala innehållet för årskurs 7–9. Utöver de fyra kursdelarna finns även en del där alla grammatiska moment från de fyra första kursdelarna är samlade. På så sätt kan både du som lärare och eleverna få en överblick över innehållet och repetera de olika grammatiska momenten när det behövs.

I NE:s läromedel i tyska får eleverna möjlighet att öva sig i hörförståelse, muntlig kommunikation, skrivförmåga och grammatiska färdigheter. Eleverna kan göra anteckningar och understrykningar i texterna och testa sina kunskaper i de självrättande quizen. Till varje avsnitt finns en lärarhandledning med förslag till arbetsgång och anpassningar.

Elever som redan har goda kunskaper i språket kan tilldelas en mer avancerad kursdel. Det gör att du som lärare kan vara flexibel och anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehåll

 • Bildstöd
 • Filmer och program
 • Glosor
 • Grammatik
 • Interaktivitet
 • Kopplingar till NE:s tyska ordbok
 • Källkritik
 • Ljudfiler
 • Lärarmaterial
 • Mallar
 • Quiz
 • Skrivuppgifter
 • Strategier och teknik
 • Texter
 • Övningar