Digitala läromedel för grundskolan F–3

Smarta läromedel för din undervisning!

Läs mer om digitala läromedel från NE

Väck elevens lust att lära mer

Upptäck NE:s läromedel för lågstadiet, skapade för att stimulera lågstadieelevens nyfikna sätt att upptäcka och lära sig nya saker, varje dag. Med färg, form och interaktivitet ligger fokus på att väcka elevens egna lärlust och intresse för språk, matematik, NO och SO. Helt enkelt att ge varje elev bästa möjliga start på ett liv av lärande.

Samla allt på samma ställe

Samtliga läromedel för lågstadiet är valbara tillägg för dig som använder kunskapsportalen Junior där vi även samlat en rad andra lärresurser särskilt anpassade för förskola upp till åk 6. Perfekt för dig som vill samla dina digitala lärresurser på ett och samma ställe.

Läromedel F–3

Programmering F–3

Att hantera datoriserade system och använda programmering för att analysera data och samband blir allt viktigare i vårt dagliga liv. Här får eleverna lära sig grunderna i programmering, från logiskt tänkande via visuella språk och programkod, till att skapa egna spel och styra den elektronik som finns i alla apparater.

Engelska 1–3

Den värld vi lever i har en allt mer internationell och global prägel. Engelska, som fått en betydande roll för kommunikationen mellan människor, talas i alla delar av världen – som modersmål, som första- eller andraspråk eller som kommunikationsspråk vid resor, möten med människor och för studier. Att lära sig engelska tidigt blir allt viktigare.

NO 1–3

Människan är nyfiken av naturen. Att fundera över hur naturen fungerar gör vi alla – stora som små. NE fokuserar på att göra de naturorienterande ämnena lustfyllda, inspirerande och begripliga för de yngsta eleverna genom stor variation i interaktiva och traditionella övningar och aktiviteter som förklarar och väcker nyfikenhet.

Svenska F–3

Svenska språket utgör grunden för allt arbete i skolan, vilket gör det till det bärande ämnet för kunskapsinhämtning. I ett ständigt ökande textflöde i samhället krävs samtidigt goda språkliga kunskaper för att kunna möta vardagen. Det är därför viktigt att eleverna får en god språklig start, med goda kunskaper om språket.

SO 1–3

Hur gör vi för att ta reda på saker om vår omvärld? SO i årskurserna 1–3 är en första orientering i ämnena samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Ämnet lägger grunden för att eleverna ska kunna orientera sig i tid och rum och kunna utvecklas till deltagande samhällsmedborgare.

Matematik F–3

Matematiken finns överallt och genomsyrar våra liv.
Vi fokuserar på att göra matematikinlärningen lustfylld och inspirerande för de yngsta eleverna. Den stora variationen i interaktiva och traditionella övningar och aktiviteter gör det möjligt för läraren att anpassa undervisningen efter gruppdynamiken.

Hem-och konsumentkunskap 1-3

Frågor om mat, hälsa, konsumtion och miljö är högaktuella både i samhällsdebatten och hemma. Det är just de frågorna som ämnet hem- och konsumentkunskap fokuserar på. Läromedlet ger en stabil grund för en varierad undervisning med förklaringar, aktiviteter och lärarstöd inom kursplanens alla områden.

Testa våra läromedel för F–3 kostnadsfritt