Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan F–3
Engelska 1-3

Den värld vi lever i har en alltmer internationell och global prägel. Engelska, som fått en betydande roll för kommunikationen mellan människor, talas i alla delar av världen – som modersmål, som första- eller andraspråk eller som kommunikationsspråk vid resor, möten med människor och för studier. Att lära sig engelska tidigt blir allt viktigare.

Vårt mål

I NE:s läromedel i engelska lägger vi stor vikt vid att låta eleverna bygga upp ett ordförråd inom kända områden. Målet är att eleverna ska ha en vokabulär som gör det möjligt för dem att prata om vardagliga och elevnära ting, såsom att berätta om sig själva och sin familj, sina intressen och vad de tycker om att äta, om kroppen och sitt hälsotillstånd, djur och natur, datum och tid.

Eleverna ska också få med sig kunskaper om språkområdet genom fördjupande avsnitt om kultur och traditioner, men också i form av kort information satt i sitt tematiska sammanhang.
NE:s läromedel är en utmärkt första introduktion där eleverna får ta sina första steg på engelska.

Upptäcka – träna – lära

Läromedlet bygger upp elevernas vokabulär genom att erbjuda tematiska ordlistor och ett flertal interaktiva övningar för att träna vokabulär, hör- och läsförståelse samt enkel skriftlig produktion av ord och fraser.
Genom att eleverna får direkt återkoppling på sina resultat kan de snabbt få bekräftelse på sina kunskaper, samtidigt som läromedlets struktur guidar dem och låter dem arbeta enligt den progression som erbjuds. På så sätt får eleverna guidning samtidigt som de tränar sig i att ansvara för sin språkinlärning.

Utöver det material som vänder sig till eleven finns material som styrs av läraren. Här återfinns hör-, dialog- och skrivövningar som endast kan göras under lärarens ledning. På samma sätt innehåller läromedlet ett flertal klassrumsaktiviteter samt tips på film- och radioprogram. Till lärarens hjälp finns dessutom ett stor mängd kopieringsunderlag.

För att eleverna ska veta vad de förväntas kunna är målen tydligt presenterade i varje avsnitts inledning.

Kursdelar

English: Engelska – ett världsspråk, Vad kan du redan?, Varför ska du lära dig engelska?, Hur började det?, Brittisk och amerikansk engelska.
Saying hello: That’s me!, My age, Who are you?, My hobby is …, How I feel, Test, Vad har du lärt dig?
Me and my family: My family tree, Our house, Our furniture, My toys, Test, Vad har du lärt dig?
In my classroom: Numbers 1–10, Colours, Things for school, Numbers 11–20, Classroom phrases, Test, Vad har du lärt dig?
That’s my body: Parts of my body, Clothes, My body skills, Keeping fit, At the doctor’s, Test, Vad har du lärt dig?
Eating and drinking: Breakfast, Lunch, Teatime, Dinner, Fruits, Vegetables, Test, Vad har du lärt dig?
Through the year: Days of the week, Months of the year, The four seasons, Saying the date, What’s the time? Test, Vad har du lärt dig?
Special Days: Easter, Christmas, Other celebrations, World festivals

Prova gratisBoka webbinarium

Läromedlet innehåller 

  • Vokabulärlistor med inspelat ljud
  • Digitala och traditionella övningsuppgifter
  • Filmer, radioprogram, sånger och ramsor
  • Elevaktiviteter
  • Lek och inspiration
  • Lärarstöd
  • Kopieringsunderlag
  • Koppling till centralt innehåll
  • Tydliga mål för eleven