Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan F–3
Matematik F–3

Vi fokuserar på att göra matematikinlärningen lustfylld och inspirerande för de yngsta eleverna. Den stora variationen i interaktiva och traditionella övningar och aktiviteter gör det möjligt för läraren att anpassa undervisningen efter gruppdynamiken.

Matematik på ett nytt sätt

I NE:s läromedel i matematik lägger vi stor vikt vid att skapa ett intresse för ämnet. På så sätt utvecklas elevernas kunskaper om matematiska sammanhang och deras nyfikenhet att undersöka omvärlden, samtidigt som de får insikt i matematikens betydelse i vardagslivet.
Läromedlet ger eleverna på en lustfylld inlärning, där de steg för steg bygger upp en förståelse och ett intresse för matematiken.
Med NE:s läromedel i matematik ska alla elever lyckas.

Se – testa – upplev – förstå

Läromedelskonceptet bygger på ett helt nytt sätt att uppleva och levandegöra matematik. Materialet är flexibelt utformat så att det enkelt kan anpassas efter klassrumssituationen.
Genom att eleverna interagerar med läromedlet på ett aktivt sätt och får direkt återkoppling på sina resultat kan de bygga upp en helt annan förståelse för ämnet än med ett traditionellt läromedel.
Materialet är inkluderande, variationsrikt och flexibelt och kan anpassas för såväl individ- som gruppinlärning. På så sätt görs innehållet tillgängligt för elever med olika inlärningsstilar och kunskapsnivåer.
Genom att kombinera konkreta och tydliga genomgångar med intuitiva aktiviteter lockas eleverna in i matematiken och kan tillgodogöra sig nya kunskaper på en mängd olika sätt, samtidigt som de uppnår kunskapskraven.

Kursdelar

Matematik 1: Räkna till 10, Räkna till 20, Räkna till 100, Addera och subtrahera till 10, Addera och subtrahera till 20, Lägga samman och dela upp, Geometri, Statistik, Längd, Enheter, Tid, Programmering, Problemlösning.

Matematik 2: Räkna till 1000, Addera till 200, Subtrahera till 100, Multiplikation, Division, Bråk, Geometri, Statistik, Längd, Massa, Volym, Tid, Programmering, Problemlösning.

Matematik 3: Räkna upp till 10 000, Addition upp till 2 000, Subtraktion upp till 1 000, Multiplikation, Division, Bråk, Geometri, Statistik, Sannolikhet, Längd, Massa, Volym, Tid, Mer om enheter, Programmering, Problemlösning.

Prova gratisBoka webbinarium

Läromedlet innehåller

  • Digitala och traditionella övningsuppgifter
  • Elevaktiviteter
  • Omfattande lärarstöd 
  • Utskrivbara aktivitetsblad
  • Plockmaterial för klassrummet
  • Kortfattade teorigenomgångar
  • Koppling till centralt innehåll
  • Lek och inspiration