Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan F–3
SO 1-3

Hur gör vi för att ta reda på saker om vår omvärld? SO i årskurserna 1–3 är en första orientering i ämnena samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Ämnet lägger grunden för att eleverna ska kunna orientera sig i tid och rum och kunna utvecklas till deltagande samhällsmedborgare.

SO – I tid och rum

SO 1–3 är en ämnesövergripande kurs. Syftet med ämnet är att eleverna ska utveckla en förståelse för tid och rum och skaffa sig kunskaper som gör det möjligt att tillgodogöra sig fortsatta studier i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Ett elevnära perspektiv ger möjlighet att gå från det lilla och lokala till det stora och globala. Centrala frågor i SO handlar om hur vi förhåller oss till vår omgivning, vår historia, platsen där vi bor och andra platser i världen. Med hjälp av helt nytt material med inspirerande och rikt illustrerade texter samt roliga övningar och aktiviteter får SO-undervisningen ett lyft. Givetvis är allt kopplat till kursplanens centrala innehåll.

Kursdelar

SO 1–3 innehåller följande kursdelar: Vem är du – vem är jag?, Att leva nu och förr i tiden, Det här är Sverige, Att leva tillsammans, Jobb och pengar, Religion, Vår planet, Jorden runt och Forntiden.

Prova gratis Boka webbinarium

Läromedlet innehåller 

  • Bilder och bildspel
  • Pedagogiska teckningar
  • Självrättande övningar
  • Filmer och animationer
  • Lärarledda elevaktiviteter
  • Omfattande lärarstöd
  • Läroplanstäckande innehåll
  • Koppling till centralt innehåll