Digitala läromedel för gymnasiet
Biologi

Du läser, alltså lever du. Skillnaden mellan att vara levande och att inte vara det är uppenbar. Men vad är egentligen liv? Varifrån kommer livet och hur har det utvecklats? Vad behöver vi för att leva och hur fungerar levern? Allt detta och mer därtill förklaras av biologin – livets vetenskap.

Författare: Biologi 1 och 2 är skrivet av Magnus Ehinger (Vetenskapsakademiens lärarpris 2016), Martin Granbom och Låtta Skogh.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Målet är att på ett lättbegripligt sätt förklara biologins centrala sammanhang, för att ge eleverna aha-upplevelser och lust att lära mer. Vi vill ge eleverna en stabil, grundläggande förståelse för hur levande varelser fungerar. De behöver kunskaper i biologi för att kunna värna sin egen hälsa och bidra till att utveckla ett mer hållbart samhälle.

Biologi på ett nytt sätt

Biologin görs begriplig och relevant för eleven genom tydliga exempel och jämförelser. Genom att beskriva både generella mönster och enskilda exempel ges eleven möjlighet att  förstå biologin på både ett allmänt och ett konkret plan. Inspirerande och noga utvalda texter, bilder, filmer, fördjupningsmaterial och övningar hjälper till att väcka och hålla intresset för ämnet vid liv.

Flexibelt

Digitala läromedel från NE är ständigt tillgängliga och bjuder in eleverna till att läsa, se film och arbeta både under och utanför lektionstid. De kan göra anteckningar och understrykningar i texten och testa sina kunskaper i självrättande quiz. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov och kommunicera direkt tll eleverna via läromedlet. Läromedlet innehåller aktiviteter med lärarstöd och fördjupande lärarmaterial.

Innehåll

Biologi 1: Vad är liv? Cellens genetik, Individ och arv, Livets historia, Evolution och artbildning, Människans evolution, Etologi, Ekologi, Hållbar utveckling

Biologi 2: Hur fungerar liv? Celler, Energiomsättning, Ämnesomsättning, Transport, Kommunikation, Rörelse, Immunsystem och sjukdom, Fortplantning, Sex och samlevnad hos människa, Livet från början till slut

 

Prova gratisBoka webbvisning

Läromedlet innehåller

  • Läroplanstäckande innehåll
  • Interaktiv statistik
  • Bilder och bildspel
  • Filmer och animationer
  • Övningar och exempel
  • Laborationer
  • Simuleringar och interaktiviteter
  • Quiz
  • Extramaterial och länkar