Digitala läromedel för gymnasiet
Fysik

Vi människor är nyfikna av naturen. Vi har i alla tider ställt frågor om vår omvärld och funderat över hur naturen fungerar. Det är därför vi riktar stora teleskop mot de mest avlägsna delarna av universum och låter atomer kollidera i enorma acceleratorer för att studera naturens minsta delar. Men fysik handlar om mycket mer än så. Du möter ständigt fysiken i din vardag – när du äter lunch, när du precis missar bussen och när du tar sommarens sista bad.

Författare: Roland Johansson.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Våra läromedel i fysik ger inblick i såväl de stora som de mindre frågeställningarna om världen. Målet är att ge insikt i de otaliga fenomen där fysiken är central, förklara de större sammanhangen, fördjupa kunskaperna och bidra till en djupare förståelse kring fysik.

Fysik på ett nytt sätt

Läromedlen i Fysik innehåller ett fullständigt text- och bildmaterial som täcker kursen och mer därtill. Det hålls ständigt uppdaterat med fördjupningar och extramaterial kring det allra senaste inom fysiken. Genom att arbeta helt webbaserat med film, övningar, länkar till uppslagsverket samt interaktiva visualiseringar och simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel.

Flexibelt

Texterna i Fysik är välstrukturerade och innehåller ett rikt bildmaterial, ett stort antal exempel med lösningar, fördjupningar och extramaterial. Samtliga uppgifter har fullständiga lösningsförslag. Fysik 1 och 2 innehåller vardera mer än 50 laborationer, både traditionella och interaktiva, och en stor mängd fysiksimuleringar som eleven kan arbeta med digitalt. Som lärare kan du anpassa innehållet och strukturen i läromedlet efter just dina behov.

Innehåll

Fysik 1 innehåller följande kursdelar: Vad är fysik?, Energi och värme, Väder och vind, Statisk elektricitet, Elektricitet, Elektromagnetisk strålning, Rörelse, Kraft och dynamik, Energi och arbete, Radioaktivitet samt Strålning på gott och ont.

Fysik 2 innehåller följande kursdelar: Icke-linjär rörelse, Harmonisk svängning och kraftmoment, Magnetism, Induktion och växelström, Stråloptik, Ljus och vågor, Atomfysik, Mer om vågor samt Astrofysik.

Prova gratisBoka webbinarium

Våra läromedel i fysik

 • Fysik 1
 • Fysik 2

Innehållet inkluderar

 • Läroplanstäckande innehåll
 • Interaktiv statistik
 • Bilder och bildspel
 • Filmer och animationer
 • Övningar och exempel
 • Laborationer
 • Simuleringar och interaktiviteter
 • Quiz
 • Extramaterial och länkar
 • Lärarmaterial