Digitala läromedel för gymnasiet
Historia

Vår omvärld förändras snabbt. För att förstå oss själva och vår nutid krävs att vi har kunskap om vår historia och kan se samband mellan olika händelser och processer. Undervisningen i historia syftar till att utveckla ett historiemedvetande som gör det möjligt för oss att förhålla oss till och analysera händelser i nutiden genom att tolka det förflutna. Ett utvecklat historiemedvetande kräver förutom kunskap om historia även kunskap om historiebruk och historieskrivning.

Författare: Johan Eriksson, Daniel Gustavsson Emmertz, Birgitta Melén, Ola Tedin, Ulf Zander med flera.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Vårt läromedel i historia för gymnasiet är uppbyggt kring centrala förändringsprocesser i världshistoriens epoker med fokus på modern historia, från 1700-tal till nutid. Kursdelarnas texter har en kombinerad kronologisk och tematisk struktur. Genom att utveckla begreppsförståelsen ger vi de verktyg som krävs för att dyrka upp sambanden mellan händelser och processer i dåtid och nutid. Vårt läromedel i historia utgår från ämnesplanen och bedömningskriterierna i Gy 2011. Såväl elever som lärare kan enkelt följa läromedlets struktur och innehåll och vara säkra på att samtliga betygskriterier behandlas i relation till ämnets centrala innehåll.

Multimodalt

En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar, filmer, tidslinjer, animationer och interaktiva illustrationer. Det möjliggör ett multimodalt lärande och som lärare har du stora möjligheter att anpassa undervisningen utifrån olika lärstilar och elevernas förutsättningar. Vårt läromedel i historia har en unik fördel genom vår möjlighet att koppla begrepp till vårt uppslagsverk.

Historiebruk

En röd tråd i övningarna och analysuppgifterna är möjligheten för eleverna att se och beskriva skillnader mellan dåtid och nutid. Det kan till exempel handla om att jämföra hur de första dagstidningarna etablerades i Sverige med framväxten av sociala medier i dag. Historiebruk handlar också om att se på hur olika aktörer använder sig av historia för att legitimera ett visst handlande, till exempel genom att jämföra den armeniska folkgruppens historiebruk med den turkiska statens.

Prova gratisBoka webbinarium

Våra läromedel i historia

 • Historia 1

Innehållet inkluderar

 • Läroplanstäckande text
 • Begreppsövningar
 • Analys- och tolkningsuppgifter
 • Filmer och program
 • Skrivuppgifter
 • Tidslinjer
 • Berättande kartor
 • Bilder och bildspel
 • Pedagogiska teckningar
 • Filmer
 • Interaktivitet
 • Quiz
 • Tabeller
 • Extramaterial