Digitala läromedel för gymnasiet
Idrott och hälsa 1 och 2

Ämnet idrott och hälsa 1 och 2 tar upp frågor som är avgörande för hälsan och välmåendet hos både enskilda individer och samhället i stort. Ämnet ska ge eleverna möjlighet att uppleva och förstå hur hur fysisk aktivitet och andra levnadsvanor påverkar deras välbefinnande på kort och lång sikt. Med hjälp av denna kunskap ges eleverna möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Idrott och hälsa på ett nytt sätt

Läromedlet täcker kursplanerna för både Idrott och hälsa 1 och Idrott och hälsa 2. Ämnesinnehållet görs relevant för eleverna med Inspirerande och noga utvalda texter, bilder, filmer, fördjupningsmaterial och övningar. Tydliga beskrivningar och exempel ger en teoretisk grund till den praktiska undervisningen. Beskrivningar av orsak och verkan hjälper eleverna att förstå hur de kan påverka och utveckla den egna kroppen och hälsan.

Flexibelt

Digitala läromedel från NE är ständigt tillgängliga och bjuder in eleverna till att läsa, se film och arbeta både under och utanför lektionstid. De kan göra anteckningar och understrykningar i texten och testa sina kunskaper i självrättande quiz. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov och kommunicera direkt till eleverna via läromedlet. Dessutom innehåller läromedlet aktiviteter med lärarstöd och fördjupande lärarmaterial.

Kursdelar

Idrott och hälsa 1 och 2 gy innehåller följande kursdelar:
– Livsstilens effekter,
– Träningens effekter,
– Rörelseaktiviteter,
– Friluftsliv,
– Risk, säkerhet och hjälp.

Boka webbinarium

Läromedlet innehåller:

 • Tillgängliga och begripliga texter
 • Bilder
 • Filmer
 • Extramaterial och länkar
 • Ordlistor
 • Nyckelord
 • Sammanfattningar
 • Quiz
 • Övningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplansanknytning