Digitala läromedel för gymnasiet
Kemi

Kemi är en del av vår vardag – kemiska processer genomsyrar allt vi gör. Allt det vi kallar liv har sin grund i kemiska processer. Nästan alla saker vi har runt omkring oss är resultat av kemiska processer. Att hitta på en ny maträtt är inte bara en konst utan också ett komplext kemiskt experiment. När vi sover är det kemiska substanser som skapar våra drömmar. Faktum är att man nästan får ont i huvudet av att tänka på all denna kemi som omger oss – vilken tur att kemister vet hur man kan framställa huvudvärkstabletter…

Författare: Magnus Ehinger och Christer Engström, som båda har fått ta emot Vetenskapsakademiens lärarpris.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Målet med läromedlen i Kemi är att ge insikt i de otaliga fenomen där kemin är central, kring såväl de stora frågorna om livet som frågeställningar kring vardagens små mysterier. Vi vill också visa de större sammanhangen, fördjupa kunskaperna och motivera till en djupare förståelse.

Flexibelt

Läromedlen i kemi är ständigt uppdaterat och innehåller ett rikt text-, bild- och videomaterial (från bland annat UR och BBC) som inspirerar och fördjupar. Det är ständigt tillgängligt och bjuder in eleverna till att arbeta både i och utanför klassrummet. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov, och du har tillgång till lärarmaterial. Eleven kan göra anteckningar och understrykningar och du kan kommunicera information direkt till eleverna via läromedlet.

Interaktivt

Läromedlen i kemi genomsyras av visualiseringar. Genom bland annat ett interaktivt periodiskt system, integrerad visualisering av molekyler och simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel.

Innehåll

Kemi 1 innehåller följande kursdelar: Den magiska kemin, Atomens byggnad, Periodiska systemet, Kemisk bindning, Kemiska beräkningar, Syror och baser, Termokemi, Redoxreaktioner, Elektrokemi samt resurser till Kemi 1.

Kemi 2 innehåller följande kursdelar: Kemin omkring oss, Kemisk jämvikt, Syror och baser, Kolväten och deras släktingar, Mer om organisk kemi, Biomolekyler, Biokemi, Nukleinsyrornas kemi, Kemisk analys samt Resurser till Kemi 2.

 

Prova gratisBoka webbinarium

Läromedlen innehåller

  • Läroplanstäckande innehåll
  • Interaktiv statistik
  • Bilder och bildspel
  • Filmer och animationer
  • Övningar och exempel
  • Laborationer
  • Simuleringar och interaktiviteter
  • Quiz
  • Extramaterial och länkar
  • Lärarmaterial