Matematik för gymnasiet

Digitala läromedel för gymnasiet
Matematik

NE:s läromedel i matematik för gymnasiet gör inlärningen varierad, lustfylld och inspirerande.

Läromedelskonceptet bygger på att uppleva och levandegöra matematik. Genom att eleverna interagerar med läromedlet på ett aktivt och intuitivt sätt och får direkt återkoppling kan de bygga upp en helt annan förståelse än med ett traditionellt läromedel. Eleven arbetar aktivt med materialet genom att använda GeoGebras möjligheter till visualisering och interaktivitet.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Se – testa – upplev – förstå

NE:s läromedel i matematik för gymnasiet gör matematiken gripbar. Målet är att med mentala bilder skapa en intuitiv förståelse för matematiska samband och strukturer.

Genom att börja enkelt, visualisera begreppen och låta eleven vara delaktig i varje moment kan komplexa idéer och koncept gradvis införas och bli en del av elevens kunskapsbank. Det gör matematiken mer lättåtkomlig, roligare, mer motiverande och mer spännande.

Läromedlet öppnar för helt nya möjligheter att testa elevernas förmågor och innehåller en stor variation av traditionella och interaktiva uppgifter, ett stort antal lärarledda klassgemensamma elevaktiviteter och laborationer, en mängd fördjupningsuppgifter samt extramaterial.

Kurser och kursdelar

Matematik 1 gy innehåller följande kursdelar: Aritmetik och uttryck, Aritmetik och ekvationer,, Funktioner, Förändringar, Sannolikhet, Statistik, Trigonometri och vektorer (Ma 1c), Räkna och programmera med GeoGebra

Matematik 2 gy innehåller följande kursdelar: Algebra, Ekvationssystem, Andragradsekvationer och andragradsfunktioner, Exponentialekvationer och logaritmer, Logik och bevisföring, Statistik, Räkna och programmera med Geogebra

Matematik 3 gy (kommer snart) innehåller följande kursdelar: Funktionsstudier, Derivata, Funktionsstudier med derivata, Integraler, Trigonometri (Ma 3c), Ekonomiska tillämpningar (Ma 3b)

Matematik 4 gy (kommer snart) innehåller följande kursdelar: Funktioner, Trigonometriska funktioner, Derivata, Mer om derivator och integraler, Komplexa tal

Matematik 5 gy (kommer snart) innehåller följande kursdelar: Differentialekvationer, Mängdlära, Kombinatorik, Diskret matematik Bevis, Problemlösning

Sveriges ledande GeoGebra-experter har arbetat tillsammans för att skapa en stor mängd visualiseringar av mycket hög kvalitet.

Prova gratisBoka webbinarium

Innehåll

  • Fylliga och intresseväckande texter
  • Interaktiva visualiseringar och simuleringar
  • Bilder och tecknade illustrationer
  • Traditionella och interaktiva uppgifter
  • Traditionella och interaktiva aktiviteter
  • Extramaterial, fördjupningar och länkar
  • Lärarmaterial, lärarstöd och läroplansanknytning