Digitala läromedel för gymnasiet
Naturkunskap

Naturvetenskap handlar om att reflektera kring hur världen omkring oss fungerar och att försöka förstå verklighetens olika skepnader. Det handlar om att få kunskap om våra personliga livsval, som frågor kring kropp och hälsa samt sex och samlevnad. Det handlar också om individens roll i samhället och de större sammanhangen, de frågor vi alla ställs inför vad gäller hållbar utveckling och genetik på gott och ont.

Författare: Huvudförfattare är Magnus Ehinger, Martin Granbom, Lisa Kirsebom och David Olausson. Vi har även anlitat ämnesexperter inom vissa områden: Henrik Brändén (genetik), Linda Leveau (normer) och Bengt Svensson (beroende och droger).

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Målet med Naturkunskap 1 och 2 är att ge eleverna inblick i såväl de stora frågorna om livet som frågeställningar kring vardagens små mysterier. Eftersom naturkunskap behandlar gränsområdet mellan naturvetenskapliga frågor och samhällsfrågor ligger fokus på ett elevaktivt arbetssätt som engagerar och inspirerar till ämnesövergripande perspektiv.

Flexibelt

Läromedlet i naturkunskap är alltid uppdaterat och innehåller ett rikt text-, bild- och videomaterial (från bland annat UR och Twig) som inspirerar och fördjupar. Det är ständigt tillgängligt och bjuder in eleverna till att arbeta både i och utanför klassrummet. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov, och du har tillgång till lärarmaterial. Eleven kan göra anteckningar och understrykningar och du kan kommunicera information direkt till eleverna via läromedlet.

Interaktivt

Läromedlet innehåller mängder av visualiseringar. Genom interaktiva diagram, kartor, videor och simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel.

Innehåll

Naturkunskap 1 innehåller följande kursdelar: Naturvetenskap handlar om dig, Från cell till människa, Livsstil och hälsa, Sex och samlevnad, Ekologi, Vår ömtåliga planet samt Hållbar utveckling. Kursdelarna innehåller övningar, extramaterial, laborationer och pedagogiska videor.

Naturkunskap 2 innehåller följande kursdelar: Naturvetenskap – teori och metod, Universums utveckling, Materians uppbyggnad, Organiska och oorganiska ämnen, Evolution, Människokroppen I – ämnesomsättning, transport och rörelse samt Människokroppen II – kommunikation, reproduktion och försvar.

Kursdelarna innehåller övningar, extramaterial, laborationer och pedagogiska videor.

Prova gratisBoka webbinarium

Våra läromedel i naturkunskap

 • Naturkunskap 1
 • Naturkunskap 2

Innehållet inkluderar

 • Läroplanstäckande innehåll
 • Interaktiv statistik
 • Bilder och bildspel
 • Filmer och animationer
 • Övningar och exempel
 • Laborationer
 • Simuleringar och interaktiviteter
 • Quiz
 • Extramaterial och länkar