Digitala läromedel för gymnasiet
Religionskunskap

Människan är unik i sin förmåga att fundera över sin existens och försöka förstå det sammanhang hon befinner sig i. Religioner och andra livsåskådningar har stor betydelse för människor i världen, och kunskap om olika livsåskådningar och hur de påverkar människors vardag är en nyckel för att utveckla relationer mellan individer och samhällen. Religionskunskapen ska förmedla verktyg för att reflektera över vem man är i relation till andra. Religionskunskapen har en central plats i skolans demokrati- och värdegrundsarbete.

Författare: Viktor Aldrin och Anders Holmgren.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Vårt mål

Vårt läromedel i religionskunskap tar sin utgångspunkt i elevernas vardag och fokus ligger på ungdomars egna erfarenheter av religion och möten med olika livsåskådningar. I stället för att utgå från det traditionella upplägget ”mannen, skriften, läran” tar läromedlet sin utgångspunkt i hur religion levs i olika sammanhang. Läromedlet utgår från ämnesplanen och bedömningskriterierna i Gy 2011. Det innebär att såväl elever som lärare enkelt kan följa läromedlets struktur och innehåll och vara säkra på att samtliga betygskriterier behandlas i relation till ämnets centrala innehåll.

Multimodalt

En tydlig, lättnavigerad och rikt illustrerad text kompletteras med specialskrivna fördjupningar och artiklar från vårt uppslagsverk, filmer, tidslinjer, animationer och interaktiva illustrationer. Som lärare har du stora möjligheter att anpassa undervisningen utifrån olika lärstilar och elevernas förutsättningar.

Religion inifrån

Kursdelarna om religioner och livsåskådningar inleds med en personligt färgad berättelse. Vår förhoppning är att eleverna ska kunna identifiera sig och känna sig respekterade i texterna och att berättelserna ska skapa nyfikenhet för hur andra praktiserar och tänker kring sin tro.

Världens religioner

Läromedlet i religionskunskap innehåller också de interaktiva funktioner som ingår i NE:s kunskapstjänst Världens religioner. Med hjälp av dessa får elever och lärare möjlighet att utforska världsreligionerna och ge sig ut på en mental resa till världsreligionernas viktigaste platser.

Prova gratisBoka webbinarium

Vårt läromedel i religionskunskap

 • Religionskunskap 1

Innehållet inkluderar

 • Läroplanstäckande text
 • Begreppsövningar
 • Analys- och tolkningsuppgifter
 • Skrivuppgifter
 • Tidslinjer och tabeller
 • Berättande kartor
 • Bilder och bildspel
 • Pedagogiska teckningar
 • Filmer
 • Interaktivitet
 • Quiz
 • Extramaterial