Digitala läromedel för gymnasiet
Svenska

Berättelser har i alla tider fängslat människor. Läromedlet i svenska tar avstamp i elevernas vardagsliv där olika medier för berättande spelar stor roll. Eleverna får uppleva, analysera och skapa berättelser i litteratur, film, tecknade serier, datorspel och andra medier. I samband med detta utvecklar de sitt språk, inte minst genom att kommunicera med andra. Dessutom får de perspektiv på sitt eget och andra människors liv.

Författare: Annika Bayard, Eva Bringéus, Maria Brännström, Mårten Dahlrot och Karin Sjöbeck.

Läs mer om läromedel från NE

Vårt mål

Svenskämnet är ett demokrati- och kulturmötesämne. Därför riktar vi fokus på att ge eleverna de verktyg de behöver för att utveckla de språkliga och kommunikativa förmågor som de använder varje dag. Dessa förmågor är också nödvändiga när de ska studera vidare efter gymnasiet, i yrkes- och privatlivet liksom i mötet med människor från olika kulturer.

Innehåll

Retorikens sju frågor är centrala. Den retoriska arbetsprocessen utgör utgångspunkt för de kursdelar som handlar om att tala, lyssna och skriva. I kursdelen Analysera berättande texter utforskar eleverna kopplingar mellan berättelser i olika medier. I de kursdelar som behandlar olika aspekter av språket tränar eleverna sig i att göra muntliga framställningar, föra konstruktiva diskussioner och utforskande samtal samt skriva olika typer av artiklar och utredande och argumenterande texter. De undersöker språk i språket som kronolekter och idiolekter och lyssnar på dialekter.

Progression

Varje kursdel består av tydliga och strukturerade genomgångar av olika moment i kursplanen. Eleverna inspireras att utveckla sina förmågor och färdigheter i verklighetsnära och kreativa övningar. Några av övningarna är ämnesövergripande. Sist i varje avsnitt finns avslutande övningar som ger eleverna ett kvitto på vad de har lärt sig och om de har nått målen i läroplanen.

Multimodalt

Avsnitten innehåller kopplingar till NE:s olika kunskapstjänster som uppslagsverket, den svenska ordboken och Play. I läromedlet finns också ett antal nyproducerade videor som förklarar enskilda moment samt länkar, interaktiviteter och klipp.

Prova gratisBoka webbvisning

Våra läromedel i svenska

 • Svenska 1

Innehållet inkluderar

 • Läroplanstäckande text
 • Övningar
 • Lärarmaterial
 • Bilder och bildspel
 • Filmer och program
 • Pedagogiska illustrationer
 • Interaktivitet
 • Nyckelord
 • Mallar
 • Quiz
 • Tabeller
 • Faktarutor
 • Extramaterial och länkar