Lgr22 - Förändringar i dina läromedel

Här kan du se alla större förändringar i dina läromedel i samband med att vi uppdaterar dem efter den nya läroplanen.

Från och med 1 juli gäller den nya läroplanen, Lgr22. Något som kommer att påverka innehållet i de flesta läromedel. Du kan vara trygg i att dina läromedel från NE kommer att vara uppdaterade vid skolstart ht -22 och fortsatt följer rådande läroplan. Nedan har vi listat de stora förändringar som genomförs i dina ämnen under sommaren.

Du hittar förändringarna i följande kategorier: SO-ämnen, NO-ämnen, Matematik och teknik, Praktisk-estetiska ämnen, Svenska, engelska och SVA samt Moderna språk.

 

Är du nyfiken på läromedel från NE? Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

 

.

SO-ämnen

Geografi 4–6
Innehållet om nationella minoriteter i kursdelen Sverige och Norden utgår och återfinns i samhällskunskapen. Namngeografi: Helt ny kursdel om världsdelar, hämtad från Geografi 7–9. Namngeografi: Ny kursdel om världens geografi, hämtad från Geografi 7–9. Kursdelen “En jord i rörelse” är utökad med nytt innehåll, bland annat ett nytt avsnitt om endogena och exogena processer. Avsnittet “Människan, miljön och klimatet” är utökat med hur områden har olika möjligheter att stå emot klimatförändring. Utökat innehåll i avsnittet “Mat” där kött och fiske utvecklas och problematiseras utifrån hållbar utveckling.

Geografi 7–9
Kursdelarna “Världsdelar” och “Världens geografi” utgår och flyttas till 4–6. Kursdelen “Sårbara platser” har byggts ut med mer innehåll, bland annat ett nytt avsnitt med rubriken “Endogena och exogena krafter”. Utökat innehåll i kursdelen “Staden” där det är mer fokus på begrepp som gentrifiering. Uppdaterad statistik i kursdelen “Demografi”.

Religion 4–6
Ny introkursdel: “Religion och livsåskådning”. Utökat innehåll om religion och livsåskådning i Sverige. Sammanslagning och något bantat innehåll av kursdelarna “Hinduism och buddhism”. Innehåll om äldre samisk religion och fornskandinavisk religion utgår och flyttas till 1–3.

Religion 7–9
Utökat innehåll om religion och livsåskådning i Sverige. Kursdelen “Nya religiösa rörelser” utgår.

Historia 4–6
Kursdelen “Förhistorisk tid” utgår. Det centrala innehållet som rör forntiden koncentreras nu till 1–3. Avsnittet “Vår värld blir större” som framför allt handlar om upptäcktsresande utgår. Avsnittet “Den naturvetenskapliga revolutionen” utgår. Innehållet kvar som extramaterial i avsnittet “Kristina – den sista av Vasarna”. Utökat innehåll som täcker den senare delen av 1800-talet. Nya avsnitt: “Kampen om makten i Norden”, “Reformer och folkrörelser”, “Industrins framväxt”, “Emigrationen”. Utökat innehåll i samtliga kursdelar om historiebruk, källor och källanvändning

Historia 7–9
Avsnitten “Människan”, “Förhistorisk tid”, “Jordbrukets tid” utgår. Utökade texter och egna avsnitt om “Krig och revolutioner i Amerika” samt “Franska revolutioner”. Utökade texter och egna avsnitt om slavhandel och handel med Asien. Informationen om nationella minoriteter i Sverige är borttagen och flyttad till samhällskunskapen. Innehåll om nordiskt och internationellt samarbete flyttat till Samhällskunskap. Utökat innehåll och fler aktiviteter i samtliga kursdelar om historiebruk, källor och källanvändning. Avsnittet “Framsteg inom medicinen” är uppdaterat med modul om pandemin.

Samhällskunskap 4–6
Nya namn på kursdelar för tydligare koppling till arbetsområdena i kursplanens centrala innehåll. Avsnittet “Sveriges nationella minoriteter” utökas och flyttas till kursdelen “Lag, rätt och rättigheter”. Avsnittet “Grupp och gemenskap” utökas med ny modul om sociala roller.

Samhällskunskap 7–9
Nya namn på kursdelar för tydligare koppling till arbetsområdena i kursplanens centrala innehåll. Avsnittet “Svensk säkerhetspolitik” utgår då det saknar stöd i centralt innehåll. I avsnittet “Dagens Sverige” tas delarna om befolkning bort som inte har tydligt stöd i Lgr22. Avsnittet “Nationella aktiviteter” är hämtat från Historia 7–9 och utvecklat med nya aktiviteter.

.

NO-ämnen

NO 1–3
4 nya avsnitt: “Carl von Linné”, “Linda Buck”, “Galileo Galilei” och “Människan i rymden”.

Biologi 4–6
Ny kursdel: “Biologiska undersökningar” med 4 avsnitt: “Systematiska undersökningar”, “Dokumentera”, “Källkritik i biologin” och “Viktiga upptäckter”. Avsnittet “Sjukdomar” delas upp i två: “Smittsjukdomar” respektive “Folksjukdomar”. Nytt avsnitt i kursdelen “Hälsa”: “Hygien”.

Biologi 7–9
Ny kursdel: “Hälsa och sjukdom” med 7 avsnitt. Nya avsnitt: “Graviditet” och “Gen-etik”. Avsnittet “Mat och matspjälkning” delas upp i två: “Mage och tarm” respektive “Kost och näring”. Kursdelarna “Livets utveckling”, “Alger, växter och svampar”, “Ryggradslösa djur” och “Ryggradsdjur” utgår. Informationen flyttas till enkelartiklar i uppslagsverket på NE.se. En sammanfattning och länkar till artiklarna finns i det nya avsnittet “Livets utveckling” i kursdelen “Evolution”.

.

Fysik 4–6
Nytt innehåll om vetenskapliga metoder, mätningar och mätinstrument. “Magnetism” utgår (flyttat till Fysik 7–9). “Örats och ögats anatomi” utgår.

Fysik 7–9
Nytt innehåll om energislag och deras miljöpåverkan, energiprincipen och energiomvandlingar. Nytt avsnitt om magnetism och elektromagnetism. Nytt avsnitt om klimatförändringens effekter.

Kemi 4–6
Ny kursdel om kemiska undersökningar. Ordlista med självrättande övning till varje avsnitt. Nya instuderingsfrågor med facit både för utskrift och som självrättande version till varje avsnitt.

Kemi 7–9
Nytt avsnitt om produktutveckling.

 

Matematik och teknik

Matematik 1–3
Ny kursdel “Problemlösning” i samtliga tre årskurser med sammanlagt mer än hundra nya uppgifter och aktiviteter. Nya avsnitt och uppgifter kring obekanta tal och hur de kan betecknas med en symbol.

Matematik 4–6
Nya texter och uppgifter kring samband och förändring.

Matematik 7–9
Nya texter och uppgifter kring samband och förändring. Nya texter och uppgifter kring kongruens.

Teknik 4–6
Nya avsnitt om energislag och energiförsörjning. Nytt innehåll om system och undersystem med interaktiva övningar. Cirka 50 nya aktiviteter, instuderingsfrågor och filmer.

Teknik 7–9
Ny struktur, tydligare titlar på kursdelar och avsnitt, ytterligare laborationer, övningar, lärarstöd och filmer.

.

Praktisk-estetiska ämnen

Idrott och hälsa 7–9
Kursdelen “Vad är idrott och hälsa?” byter namn till “Idrotten och kroppen” och får två nya avsnitt: “Normer” och “Dopning”. Kursdelen “Sköt om kroppen” utgår och flyttas till Biologi 7–9. Avsnittet “Mental träning” utgår.

Bild 4–6
Lgr22-anpassat i samband med att läromedlet skrevs. Sålunda inga ändringar gjorda nu. Centralt innehåll är uppdaterat.

Bild 7–9
Materialet har setts över, men endast små justeringar gjorts då materialet ej var i behov av större förändringar.

.

Svenska, Engelska och SVA

Svenska F–3
Ny kursdel: “Skriva och tolka texter”, avsnittet “Strategier för att skriva” flyttas hit och byter namn till “Skriva olika texter”. Nytt avsnitt med fokus på strategier för att avkoda, förstå och tolka ord och begrepp. Avsnittet läggs i kursdelen ”Ord och meningar”. Bearbetade avsnitt: “Söka på nätet och bibliotek”. I “Digitala verktyg för presentation” stärkt fokus på användning av bilder i samband med presentationer.

Svenska 4–6
Nytt avsnitt: “Läsa själv och tillsammans” i kursdelen “Strategier och teknik”. Nya avsnitt i kursdelen “Strategier och teknik”: “Skriva själv och tillsammans”, “Bearbeta egna och gemensamma texter” samt “Att skriva och ge respons”.

Svenska 7
Nya avsnitt: “Sammanfatta texter” och “Ordbildning”.

Svenska 8
Avsnittet “Huvudsatser och bisatser” har utökats med fokus på olika typer av bisatser som visar sambandet: orsak, villkor och konsekvens.

Svenska åk 9
Kursdelen “Argumenterande och utredande texter” har strukturerats om, bearbetats och utökats. Nytt avsnitt i kursdelen Argumenterande och utredande texter: “Bearbetning av egna och gemensamma texter”. Nytt avsnitt i kursdelen “Litteratur genom tiderna”: “Att analysera litteratur”.

SVA 4–6
Nytt avsnitt: “Läsa själv och tillsammans” i kursdelen “Strategier och teknik”. Nya och utökade avsnitt med fokus på ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse samt med fokus på språkriktighet. Nytt material i avsnitten “Meningar” och “Ordträning”, där ordböjning tillkommit. Nya avsnitt i kursdelen “Strategier och teknik”: “Skriva själv och tillsammans”, “Bearbeta egna och gemensamma texter” samt “Att skriva och ge respons”.

SVA åk 7
Nytt avsnitt: “Strategier för att tala och lyssna”. Nytt avsnitt: “Sammanfatta texter “. Nytt avsnitt: “Ordbildning”

SVA åk 8
Nytt avsnitt: “Ord och fraser”. Bearbetat och utökat avsnitt: “Huvudsatser och bisatser”. Bearbetat och utökat avsnitt: “Ordklasser”.

SVA åk 9
Innehållet i kursdelen “Argumenterande och utredande texter” har strukturerats om, bearbetats och utökats.  Nytt avsnitt i kursdelen “Argumenterande och utredande texter”: “Bearbetning av egna och gemensamma texter”. Nytt avsnitt i kursdelen “Litteratur genom tiderna”: “Att analysera litteratur”.

Engelska åk 1–3
Lärarmaterialet har i flera avsnitt utökats med ytterligare tips på filmer, muntliga och skriftliga övningar samt aktiviteter. Stärkt fokus på kulturell kunskap, till exempel genom tillägg av “Visste du att..?”-texter i elevavsnitten samt filmer och sånger för läraren att använda i undervisningen.

Engelska åk 4–9
Nya kursdelar med fokus på olika texttyper: Typiska drag för texttypen, hur man går tillväga, modelltext och konkreta exempel, kamratrespons och bearbetning. Mallar och checklistor. Nya kursdeler med fokus på strategier för att lyssna, läsa, tala och skriva. Nya kursdelar med fokus på källkritik och informationssökning.

 

Moderna språk

Inga förändringar i något av läromedlen för moderna språk. Centralt innehåll byts ut till Lgr22-formuleringar. Små förändringar i kursplanen i moderna språk. Det stora förändringsarbetet kommer att göras under nästa läsår, men det är ej kopplat till omformuleringarna som sådana i Lgr22.

 

 

Är du nyfiken på NE:s läromedel och kunskapstjänster? Prova kostnadsfritt i 30 dagar.