Nya läromedel för gymnasiet

Nu blir ditt utbud av gymnasieläromedel ännu bättre. Årets nyheter innebär att NE erbjuder läromedel i samtliga gymnasiegemensamma ämnen.

Årets nyheter

Matematik för gymnasiet

Matematik 3, 4 och 5

Matematik 3, 4 och 5 har en lättöverskådlig och tydlig pedagogisk struktur. Innehållet i läromedlen är läroplanstäckande och kombinerar ett traditionellt upplägg med digitala resurser och interaktiva visualiseringar.Målet är ett roligt, flexibelt och inspirerande material.

Svenska 1 och 2

Svenska 1–2 är ett heltäckande läromedel som täcker kursinnehållet för både Svenska 1 och 2. Läromedlet består av tre huvuddelar som är indelade utifrån områdena litteratur, språk samt texter och tal. Varje del och kursdel indikerar tydligt vilken kurs innehållet är ämnat för.

Engelska 5

I Engelska 5 ges en historisk överblick över engelskans utveckling och förflyttning. Läromedlet innehåller fem textkursdelar med fokus på elevnära och intresseväckande texter samt ett antal metod- och teorikursdelar liksom en minigrammatik. Även en separat grammatikbok medföljer för dem som vill fördjupa sig i utförliga grammatiska genomgångar och förklaringar.

Idrott och hälsa 1 och 2

Ämnet idrott och hälsa är i dag två saker. Dels en teoretisk del som behandlar hur kroppen fungerar och hur den ska skötas, hur man orienterar, hur man utför livräddning med mera. Dels en praktisk del som handlar om att utveckla förmågan att utföra komplexa rörelser. NE:s läromedel Idrott och hälsa 1 och 2 är båda, fyllda med praktiska övningar men möter också teorikraven.