Stödfunktioner i läromedel från NE

En av de stora fördelarna med digitala läromedel är möjligheterna att anpassa innehåll efter behov och förutsättningar. Läromedel från NE är fyllda med tillgänglighetsfunktioner som gör att du lättare kan möta alla elever.

Läshjälp – för bättre läsförmåga

Läshjälp är en funktion som utvecklats för elever med läs- och skrivsvårigheter och som bidrar till ökad läsförståelse och ordigenkänning och hjälper eleven att fokusera. Här finns beprövade funktioner som ger stöd till eleven för att den bättre ska kunna tillgodogöra sig kunskap efter sina förutsättningar.

  • I Textinställningar kan man välja mellan olika teckensnitt, justera storleken på texten eller välja den bakgrundsfärg som passar det egna läsandet.
  • Behöver du hjälp med de olika ordklasserna? Under Grammatikalternativ finns en fiffig funktion som markerar varje ordklass i den färg man vill. Du kan också dela upp varje ord i dess stavelser.
  • Läsinställningar använder man för att bestämma radfokus. Till exempel om läslinjalen ska inkludera en eller tre rader. Här hittar du också tillgång till bildordbok.
  • Behöver man översätta innehåll finns det över 60 olika språk att välja mellan.

Lättläst

Läsförmågan är ett område där skillnaden mellan de mest vana läsarna och de med sämst läsförmåga ökar mest. Att erbjuda lättlästa versioner av dina läromedel är en faktor som kan bidra till att minska det gapet. Att en elev har problem i ett ämne behöver inte bero på ämnet i sig, utan att texten i läromedlet är för svår.

Den lättlästa texten är en fullgod men språkligt förenklad version och innebär färre komplicerade ord, kortare meningar och ett överlag mer kärnfullt innehåll. Två av Sveriges främsta experter har skapat lättlästa versioner av NE:s läromedel för du ska kunna erbjuda dina elever möjligheten att välja den nivå som passar dem bäst.

Skriv ut när det behövs

Det är inte alltid som en skärm är bäst för alla. Därför har de flesta läromedlen en funktion som gör att du kan skriva ut markerat innehåll till den elev som av olika anledningar kan behöva ett papper i stället för en skärm att läsa på.

Mer än bara text och bild

I alla läromedel är innehållet varierat och görs tillgängligt genom mängder av filmer, ljudinspelningar, animationer, interaktiva övningar och simuleringar. Som lärare kan du även dölja kapitel eller textdelar så att eleven lättare kan koncentrera sig på det som ni arbetar med just nu.

Med NE i ditt klassrum kan alla elever med eller utan läs-, skriv- och språksvårigheter arbeta i samma läromedel och utgå från sina egna förutsättningar. Eleven bestämmer själv om och när den behöver stöd men vet att stödet alltid finns tillgängligt som en trygghet.

Upptäck möjligheterna själv. Prova i 30 dagar, helt kostnadsfritt.