Mått, måttsystem och mätteknik

Redaktör: Johan Warell

B

 • Bager, Olof, civilingenjör
 • Bunte, Rune, högskolelektor

H

 • Helmfrid, Staffan, professor

L

 • Liljencrants, Johan, professor

N

 • Nordling, Carl, professor

O

 • Ohlon, Rolf, professor
 • Ollner, Jan, civilingenjör

P

 • Parasnis, Dattatray S., professor

R

 • Rosell, Göte, universitetsadjunkt
 • Ryde, Hans, professor

VW

 • Wennström, Hans-Fredrik, byråchef