Tillämpad geofysik, seismologi och vulkanologi

Redaktör: Johan Warell

B

  • Bylund, Göran, docent

D

  • Dyrelius, Dan, docent

E

  • Elming, Sten Åke, professor

K

  • Kulhánek, Ota, docent

N

  • Nissen, Johan, tekn.dr

O

  • Opgenoorth, Hermann, professor

P

  • Parasnis, Dattatray S., professor

Z

  • Zuber, Josef A., universitetslektor