Sekretesspolicy

Självklart vill vi på NE att du som användare ska ha god insikt i hur vi hanterar dina personuppgifter. Nedan följer några frågor och svar kring hur vi arbetar för att du ska kunna känna dig säker på att dina personuppgifter inte missbrukas.

Vad använder ni min information till?

Vi lagrar och använder (behandlar) de personuppgifter som du lämnar till oss enbart för att förbättra och underlätta din användning av tjänsten. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till annan för marknadsföring eller annan användning.

Var lagras informationen?

Våra servrar finns inom EU. Med undantag för supportärenden och e-postlistor lagras informationen inom EU. För närvarande använder vi Amazons infrastruktur i Tyskland för drift, och våra säkerhetskopior är i säkert förvar på olika platser inom EU.

Hur säker är min information hos er?

Vi ser till att både den fysiska och den digitala säkerheten alltid är hög. I tjänsterna kan administratörer och lärare komma åt personlig information gällande de användare som ingår i deras avtal. Personlig information avseende användare är endast tillgänglig för NE:s medarbetare vilkas arbetsuppgifter kräver sådan tillgång. De måste använda VPN alternativt SSH för att komma in i det nätverk där servrarna befinner sig, vilket innebär en krypterad överföring med hög säkerhet. Utöver det har vi ett behörighetssystem som ger åtkomst till information endast till dem vilkas arbetsuppgifter kräver det. Det gäller så väl lösenord och elektroniska nycklar för att komma åt tjänsterna som de tjänster vi använder för att administrera våra användare. Alla datorer med tillgång hålls uppdaterade och skyddade av anti-virus-/malware-programvara.

Vilka underleverantörer har tillgång till informationen?

I skrivande stund använder vi InterCom för supportärenden och MailChimp för utskick av information. Dessa tjänster täcks av den så kallade Privacy Shield, vilket innebär högt ställda krav för hantering av personuppgifter. Utöver det hanterar vi kortbetalningar via DIBS. Vi säkerställer alltid att underleverantörer som anlitas för hantering av personuppgifter, i Sverige och utomlands, har en tillräckligt hög skyddsnivå för säker hantering av personuppgifterna.     

Hur gallras informationen?

När ett konto stängs så inaktiveras det. Efter sex månaders inaktivitet anonymiseras all personlig information. Om du har handlat direkt av oss så lagrar vi din kontaktinformation och ditt betalningssätt i upp till tre år för att kunna leverera fortsatt service till dig och besvara frågor etc.

Vem kan komma åt informationen om mig?

Som kund hos oss kan ni välja vilka av era användare som har tillgång personlig information om era andra användare. Det går inte att få tillgång till information om andra kunder om man inte ges en direkt sådan tillgång enligt en inbjudan. Användares personliga information delas förstås heller aldrig öppet.

Hur samtycker användare till att ni hanterar denna information?

När man skapar konto, alternativt när man loggar in på tjänsten första gången, ombeds man att godkänna våra villkor. Gör man inte det kan man inte heller använda tjänsten.

Vem bör jag kontakta för vidare frågor i detta ämne hos er? 

Har du fler frågor, kontakta oss på kundcenter@ne.se så hjälper vi dig.