NE Nationalencyklopedin AB

Statsbidrag för att stärka likvärdigheten i skolan

/info/skola/statsbidrag-for-likvardigheten-i-skolan/
Postat:

Oavsett individuella förutsättningar skapar kunskapstjänster från NE en likvärdig grund för både elevers och lärares arbete genom: faktagranskad information uppdaterat innehåll tydliga kopplingar till kursplaner i våra digitala läromedel. Väljer ni att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen tillsammans med NE är vi med er genom hela processen. Tillsammans planerar vi er uppstart och supportar er hela … Fortsätt läsa "Statsbidrag för att stärka likvärdigheten i skolan"

NE Nationalencyklopedin AB

Hur NE:s kunskapstjänster ger värdefullt stöd i undervisningen

/info/skola/hur-nes-kunskapstjanster-ger-vardefullt-stod-i-undervisningen/
Postat:

I dag förs en livlig debatt om vikten av faktagranskning och källkritik när det gäller det massiva flöde av digital information som vi alla exponeras för. Att öva upp förmågan att kritiskt värdera källor ses som en demokratifråga. Men hur ska elever kunna veta vad som faktiskt är korrekt information – så att de kan … Fortsätt läsa "Hur NE:s kunskapstjänster ger värdefullt stöd i undervisningen"

NE Nationalencyklopedin AB

Nu kan du dela våra digitala läromedel till Microsoft Teams

/info/skola/nu-kan-du-dela-vara-digitala-laromedel-till-microsoft-teams/
Postat:

Många skolor i Sverige är i full fart med att använda Microsoft Teams som sitt centrala system för kommunikation och samarbete på skolan. Det är med stor glädje som vi kan meddela att våra digitala läromedel för grundskola och gymnasium nu går utmärkt att dela med Microsoft Teams. För att hitta funktionen går du in … Fortsätt läsa "Nu kan du dela våra digitala läromedel till Microsoft Teams"

NE Nationalencyklopedin AB

Kunskap om programmering en nyckel till framtiden

/info/skola/kunskap-om-programmering-en-nyckel-till-framtiden/
Postat:

Redan i dag saknas 30 000 programmerare i Sverige, och det beräknas att vi kommer att sakna 1 miljon programmerare i Europa år 2020. Det finns ett skriande behov av utvecklare och programmerare ute i samhället samtidigt som många går arbetslösa. Därför är programmering nu en del av läroplanen, vilket ger ökat utrymme även för … Fortsätt läsa "Kunskap om programmering en nyckel till framtiden"

NE Nationalencyklopedin AB

Nu kliver AI in i matematiken

/info/skola/nu-kliver-ai-in-i-matematiken/
Postat:

En av skolans stora utmaningar har alltid varit att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov. Både de elever som behöver mer stöd och de som ligger långt framme får inte sina behov tillgodosedda eftersom undervisningen oftast måste anpassas efter de medelstarka eleverna.  Det kan vara väldigt krävande för en lärare att hantera de olika … Fortsätt läsa "Nu kliver AI in i matematiken"

NE Nationalencyklopedin AB

Väder och vind

/info/skola/vader-och-vind/
Postat:

Temapaket Med hjälp av NE:s temapaket Väder kan du planera flera lektioner utifrån vädrets olika egenskaper. Paketet innehåller både faktaorienterade och praktiska uppgifter, bland annat: Spännande väder! I den här övningen får eleverna göra en kort forskningsuppgift om väder. Eleverna kan exempelvis skriva om hur olika väderfenomen uppstår eller vilka konsekvenser kraftiga stormar kan ha … Fortsätt läsa "Väder och vind"

NE Nationalencyklopedin AB

NE:s kunskapstjänster om buddhism

/info/skola/nes-kunskapstjanster-om-buddhism/
Postat:

Temapaketet Buddhism NE:s temapaket om buddhism innehåller aktiviteter, fördjupningar och instuderingsuppgifter för områden från den tidiga buddhismens historia till hur det är att leva som buddhist i dag. I paketet ingår bland annat: Instuderingsfrågor om buddhism: Med hjälp av instuderingsfrågor bygger eleverna en bas av faktakunskap kring buddhismen med fokus på Buddha, läran och de … Fortsätt läsa "NE:s kunskapstjänster om buddhism"

NE Nationalencyklopedin AB

4 temapaket att använda inför valet

/info/skola/4-temapaket-att-anvanda-infor-valet/
Postat:

Politiska ideologier Temapaketet Politiska ideologier fördjupar din kunskap om de klassiska ideologierna som konservatism, socialism och liberalism. Det tar också upp nyare idéer som ekologism, feminism och anarkism. Men vi slutar inte där utan går vidare ut i världen och ser på ideologier som har vuxit fram i helt andra miljöer. I paketet finns övningar … Fortsätt läsa "4 temapaket att använda inför valet"

NE Nationalencyklopedin AB

Får man stänga skoldörren för obekväma politiska åsikter?

/info/skola/far-man-stanga-skoldorren-for-obekvama-politiska-asikter/
Postat:

När det gäller frågan kring partipolitiska företrädares närvaro i skolmiljön ställs olika intressen mot varandra. Å ena sidan yttrandefriheten, som är en grund för vårt demokratiska samhälle, och å andra sidan enskilda rektorers motvilja mot att ge utrymme åt röster som inte ligger i linje med skolans värdegrund. Eftersom det inte är valfritt för elever … Fortsätt läsa "Får man stänga skoldörren för obekväma politiska åsikter?"

NE Nationalencyklopedin AB

AI-teknik för matematik redo att lanseras

/info/skola/ai-teknik-for-matematik-redo-att-lanseras/
Postat:

NE Nationalencyklopedin utvecklar, i samarbete med svenska Sana Labs, digitala läromedel i matematik med AI-teknik. Tekniken anpassar sig efter eleven genom att analysera och sedan rekommendera innehåll baserat på vad eleven kan, inlärningsmönstret och vad som har fungerat bäst för liknande studenter. Det möjliggör att övningar skräddarsys efter elevens behov, både i svårighetsgrad och i … Fortsätt läsa "AI-teknik för matematik redo att lanseras"