NE Nationalencyklopedin AB

Kom igång med digitala läromedel - Enklare än du tror med rätt verktyg

/info/skola/kom-igang-med-digitala-laromedel-enklare-an-du-tror-med-ratt-verktyg/
Postat:

Allt fler skolor öppnar upp för de nya möjligheter som digitala läromedel kan ge. En del lärare kan dock känna en viss osäkerhet inför det digitala och är rädda att fastna någonstans på vägen. Vi har tagit detta på allvar och skapat en struktur för att få alla med på tåget. Marcus Nilsson är ansvarig … Fortsätt läsa "Kom igång med digitala läromedel - Enklare än du tror med rätt verktyg"

NE Nationalencyklopedin AB

Digitala läromedel håller jämna steg med föränderlig värld

/info/skola/digitala-laromedel-foranderlig-varld/
Postat:

Vår värld är i ständig förändring och tillgång till korrekt och uppdaterad information blir allt viktigare. Digitala läromedel ger möjligheter att ständigt uppdatera innehållet, men det gäller att behålla hög kvalitet även när det ska gå snabbt. Kunskap och processer för snabb uppdatering Per Söderberg är innehållschef på NE, med ansvar för allt innehåll i … Fortsätt läsa "Digitala läromedel håller jämna steg med föränderlig värld"

NE Nationalencyklopedin AB

Statsbidrag för att stärka likvärdigheten i skolan

/info/skola/statsbidrag-for-likvardigheten-i-skolan/
Postat:

Oavsett individuella förutsättningar skapar kunskapstjänster från NE en likvärdig grund för både elevers och lärares arbete genom: faktagranskad information uppdaterat innehåll tydliga kopplingar till kursplaner i våra digitala läromedel. Väljer ni att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen tillsammans med NE är vi med er genom hela processen. Tillsammans planerar vi er uppstart och supportar er hela … Fortsätt läsa "Statsbidrag för att stärka likvärdigheten i skolan"

NE Nationalencyklopedin AB

Hur NE:s kunskapstjänster ger värdefullt stöd i undervisningen

/info/skola/hur-nes-kunskapstjanster-ger-vardefullt-stod-i-undervisningen/
Postat:

I dag förs en livlig debatt om vikten av faktagranskning och källkritik när det gäller det massiva flöde av digital information som vi alla exponeras för. Att öva upp förmågan att kritiskt värdera källor ses som en demokratifråga. Men hur ska elever kunna veta vad som faktiskt är korrekt information – så att de kan … Fortsätt läsa "Hur NE:s kunskapstjänster ger värdefullt stöd i undervisningen"

NE Nationalencyklopedin AB

Nu kan du dela våra digitala läromedel till Microsoft Teams

/info/skola/nu-kan-du-dela-vara-digitala-laromedel-till-microsoft-teams/
Postat:

Många skolor i Sverige är i full fart med att använda Microsoft Teams som sitt centrala system för kommunikation och samarbete på skolan. Det är med stor glädje som vi kan meddela att våra digitala läromedel för grundskola och gymnasium nu går utmärkt att dela med Microsoft Teams. För att hitta funktionen går du in … Fortsätt läsa "Nu kan du dela våra digitala läromedel till Microsoft Teams"

NE Nationalencyklopedin AB

Kunskap om programmering en nyckel till framtiden

/info/skola/kunskap-om-programmering-en-nyckel-till-framtiden/
Postat:

Redan i dag saknas 30 000 programmerare i Sverige, och det beräknas att vi kommer att sakna 1 miljon programmerare i Europa år 2020. Det finns ett skriande behov av utvecklare och programmerare ute i samhället samtidigt som många går arbetslösa. Därför är programmering nu en del av läroplanen, vilket ger ökat utrymme även för … Fortsätt läsa "Kunskap om programmering en nyckel till framtiden"

NE Nationalencyklopedin AB

Nu kliver AI in i matematiken

/info/skola/nu-kliver-ai-in-i-matematiken/
Postat:

En av skolans stora utmaningar har alltid varit att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov. Både de elever som behöver mer stöd och de som ligger långt framme får inte sina behov tillgodosedda eftersom undervisningen oftast måste anpassas efter de medelstarka eleverna.  Det kan vara väldigt krävande för en lärare att hantera de olika … Fortsätt läsa "Nu kliver AI in i matematiken"

NE Nationalencyklopedin AB

Väder och vind

/info/skola/vader-och-vind/
Postat:

Temapaket Med hjälp av NE:s temapaket Väder kan du planera flera lektioner utifrån vädrets olika egenskaper. Paketet innehåller både faktaorienterade och praktiska uppgifter, bland annat: Spännande väder! I den här övningen får eleverna göra en kort forskningsuppgift om väder. Eleverna kan exempelvis skriva om hur olika väderfenomen uppstår eller vilka konsekvenser kraftiga stormar kan ha … Fortsätt läsa "Väder och vind"

NE Nationalencyklopedin AB

NE:s kunskapstjänster om buddhism

/info/skola/nes-kunskapstjanster-om-buddhism/
Postat:

Temapaketet Buddhism NE:s temapaket om buddhism innehåller aktiviteter, fördjupningar och instuderingsuppgifter för områden från den tidiga buddhismens historia till hur det är att leva som buddhist i dag. I paketet ingår bland annat: Instuderingsfrågor om buddhism: Med hjälp av instuderingsfrågor bygger eleverna en bas av faktakunskap kring buddhismen med fokus på Buddha, läran och de … Fortsätt läsa "NE:s kunskapstjänster om buddhism"

NE Nationalencyklopedin AB

4 temapaket att använda inför valet

/info/skola/4-temapaket-att-anvanda-infor-valet/
Postat:

Politiska ideologier Temapaketet Politiska ideologier fördjupar din kunskap om de klassiska ideologierna som konservatism, socialism och liberalism. Det tar också upp nyare idéer som ekologism, feminism och anarkism. Men vi slutar inte där utan går vidare ut i världen och ser på ideologier som har vuxit fram i helt andra miljöer. I paketet finns övningar … Fortsätt läsa "4 temapaket att använda inför valet"