Undervisning med digitala läromedel i svenska

 

Vad?
Träffa Anna Nyman som är ansvarig läromedelsutvecklare i svenska. Anna går bland annat igenom strukturen på läromedlet och hur du kan arbeta med det som ett öppet material för att planera din undervisning utifrån elevernas behov.

Under webbinariet lär du dig mer om hur du kan integrera NE:s kunskapstjänster i det löpande arbetet med läromedlet. Du får konkreta exempel på hur du kan planera undervisningen utifrån teman och arbeta ämnesövergripande. På så sätt får du en inblick i hur du genom att använda NE:s läromedel i svenska kan sätta elevernas kunskaper i ett större sammanhang och skapa en varierad undervisning.

För vem?
Webbinariet vänder sig till dig som är lärare och specialpedagog.

Var?
Var som helst. Du behöver bara en dator med internetuppkoppling.
Länk till webbinariet skickas till dig i ett separat mejl några dagar innan samt 60 minuter innan webbinariet startar.

Tidsåtgång?
Webbinariet börjar klockan 15:30 och tar 30 minuter.