Kriget i Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har vi sammanställt material som du kan använda i din undervisning.

Nytt tema i läromedel

“Kriget i Ukraina” är ett helt nytt tema i Samhällskunskap 7–9 och Samhällskunskap 1, 2 och 3 gy. Avsnittet tar översiktligt upp bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina och erbjuder bland annat förslag till frågor att använda i klassrumsdiskussioner.

Uppdatering: Temaavsnittet är nu kompletterat med en fördjupning “Ukrainakrigets historiebruk“, författad av Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet.

Läshjälp

Än så länge vet ingen exakt hur många ukrainska flyktingbarn som snart kommer att sitta i svenska skolbänkar. Men vi vet att de som tar sig hit kommer att behöva allt tillgängligt stöd de kan få. Inte minst med det svenska språket. Läshjälp är en funktion som finns i NE:s läromedel och som kan bidra till att en elev med begränsade kunskaper i svenska kan utveckla sina språkkunskaper och hänga med bättre i undervisningen. Läs mer om Läshjälp här och hur det kan vara ett stöd i din undervisning

Nu är ett nytt temaavsnitt, ”Informationskriget”, publicerat i kursdelen Tema i Samhällskunskap 7–9 och Samhällskunskap 1, 2 och 3 gy. Avsnittet tar upp desinformation, propaganda och konspirationsteorier och hur de används i kriget i Ukraina. I temat finns klassrumsaktiviteter som knyter an till ämnet. Utöver detta innehåller avsnittet även illustrationer, quiz och länkar till uppslagsverket. Som lärare kan du använda temaavsnittet i din undervisning om exempelvis källkritik och faktagranskning.

Tema: När det verkligen krisar. Ett annat aktuellt tema som även det finns i samhällskunskapsläromedlen för högstadiet och gymnasiet är “När det verkligen krisar”. Temat lyfter bland annat det egna ansvaret och nya hot. Men går det att vara förberedd på precis allting? Och är vår beredskap i dag bättre eller sämre än den var förr?

Skyddsrum i Sverige.  Dagligen får ukrainare nu söka sig till skyddsrum när flyglarmet ljuder. I Sverige finns ungefär 66 000 skyddsrum. Få vet dock var de finns eller hur de är tänkta att användas. I fördjupningsuppgiften i Geografi 7–9 kan ni lära er mer om skyddsrummen i Sverige.

Moral / etik / tolerans

Det finns anledning att diskutera bredare perspektiv än bara själva kriget i Ukraina med dina elever. Grundläggande saker som vad man får och inte får göra, hur man kan göra sin röst hörd eller vad världsreligionerna har för moralisk kompass är alla ständigt relevanta teman, men kanske extra viktiga just nu.

 

Andra källor

På grund av kriget i Ukraina känner många unga oro. Det finns många organisationer och myndigheter som ger goda råd om vad du kan tänka på när du pratar med dina elever.

Är du nyfiken på digitala läromedel från NE? Prova kostnadsfritt i 30 dagar.