NE Nationalencyklopedin AB

Upprop för den digitala skolan

Ta steget och bli en helt digital skola med NE:s digitala läromedel!

Vi har skapat ett ekosystem av digitala tjänster för lärare och elever från förskola till gymnasiet. I ekosystemet ingår våra kunskapstjänster och en växande flora av digitala läromedel, tänkta att användas i symbios med varandra.

  • Ett bättre lärande för att eleverna ska nå sina kunskapsmål – interaktivt, användarvänligt och alltid uppdaterat.
  • En möjlighet att använda all utrustning fullt ut.
  • En komplett digital tjänst för grundskolan och gymnasiet.
  • Ett oslagbart pris för NE-kunder.

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller IT och internet. PC-subventionerna under 1990-talet och bredbandsutbyggnaden under 2000-talet skapade en mängd kreativa och framgångsrika internetföretag och har gjort Sverige till ett världsledande land inom internetområdet.

Skolorna fick bredband tidigt, och hårdvarumässigt började vi med 1:1 tidigare än många andra länder. Lärare och elever ser i dag användandet av läsplatta eller dator som en naturlig del av skolarbetet. Sökandet efter information, inspiration, samarbeten och delande av uppgifter sker dagligen i våra skolor.

När det gäller digitala läromedel står Sverige och stampar. Försäljningen av tryckta läromedel står för över 96 % av marknaden på en skolmarknad där alla har bredband och läsplattor/datorer.

Sverige har de bästa förutsättningarna i världen att bli en referenspunkt för digital pedagogik. Ändå beställer vi tryckta läromedel för över 1 miljard kronor om året. Kostnaderna för att göra papperskopior i grund- och gymnasieskolorna är tre gånger så stora som den digitala läromedelsmarknaden (132 miljoner kronor år 2015 enligt Bonus Presskopia).

Ett bättre lärande

Vi på NE tror att Sverige har mer att ge. Vi har utvecklat en läromedelstjänst med hjälp av våra erfarna läromedelsutvecklare, våra pedagoger och våra experter inom användarvänlighet, interaktivitet och design. Vi har inga tryckta läromedel i bagaget och utvecklar och tänker nytt från grunden. I vår tjänst följer vi läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan. Allt är nytt men vilar på NE:s långa tradition av objektivitet, kvalitet och passion för kunskap och lärande.

Digitala läromedel innehåller inte bara allt som de tryckta gör, utan ger möjlighet till individanpassad undervisning, fördjupningar, extramaterial, audio/video och interaktivitet. En investering i en digital tjänst är också en investering i framtiden. En framtid där så gott som alla obehindrat kan inhämta, förädla och förmedla kunskap och information i digitala kanaler. Tillhandahållandet av en tjänst som kontinuerligt förbättras och uppdateras (både redaktionellt och tekniskt) i takt med omvärlden är en självklarhet.

Är ni en kommun eller fristående skola med tillgång till bredband och hårdvara och vill ta steget till en helt digital lösning hoppas vi att ni ger oss en chans. Våra kunder betalar en mycket låg kostnad och får den bästa läromedelstjänsten i landet.

Ett bättre pris

Följer din skola även rikssnittet när det gäller kostnaden för läromedel ligger den på drygt 700 kronor per elev och år, enligt Läromedia, GR Utbildning. Med vårt erbjudande kan ni mer än halvera den kostnaden.

För de högstadieskolor som abonnerar på NE.se räcker 300 kronor till heltäckande digitala läromedel för hela 12 ämnen. Till gymnasieskolorna erbjuder vi digitala läromedel i de gymnasiegemensamma ämnena för endast 50 kronor per elev och år. Priserna är exklusive moms.

Till skillnad från andra läromedelsproducenter tar vi inte betalt för lärarlicenser, lärarhandledningar eller övningar.

  • Spara 400 kronor per elev med NE:s grundskolepaket
  • Spara 50 kronor per ämne och elev i gymnasieskolan
  • Lärarlicenser och handledningar kostnadsfritt
  • Fortbildning inom internet för lärare kostnadsfritt

2017 kommer att bli året då Sverige tar steget in i den helt digitala skolan. Vi ser fram emot att göra det tillsammans med er.

Läs mer om vårt erbjudande