Så fungerar Engelska 5 för gymnasiet

Engelska 5 gy är det senaste tillskottet bland språkläromedel för gymnasiet. Helene Ahlberg, läromedelsutvecklare på NE, berättar lite om läromedlets innehåll och hur du kan använda det i din undervisning.

– Läromedlet är uppbyggt i olika teman med texter som på olika sätt passar med temat. Första texten i kursavsnittet är av allmän karaktär som lotsar in läsaren i temat och ger förförståelse. De texter som sedan följer berör mer specifika delområden av temat. Vi har fokuserat på att det ska vara enkelt att både strukturera och planera undervisningen.

Samla allt på ett ställe, för alla

Helene Ahlberg, läromedelsutvecklare på NE

Helene Ahlberg är svensk- och engelsklärare i grunden och vet att tröskeln kan vara olika hög för lärare som ska gå över till ett digitalt läromedel. Inte minst för de som undervisar i språk. För de som är obekanta med digitala läromedel beskriver hon Engelska 5 som ett traditionellt läromedel, plus alla fördelar som du inte får med ett tryckt läromedel.

– Den stora fördelen med läromedlet är att du har allt samlat på ett ställe. De fyra förmågorna – att skriva, läsa, tala och lyssna – ska alla tränas så ofta det går. I alla kursdelar får eleverna möjlighet till det och dessutom utan att byta medium.

– Vidare finns alla stödfunktioner som jag vet är viktiga för många elever – uppläsning av texter och gloslistor av personer med engelska som modersmål, möjlighet att göra anteckningar, tillgång till läslinjal med mera. Dessa stödfunktioner gör det enklare att anpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar. Det är också inkluderande att alla elever kan använda samma material.

Slår ett slag för skrivande

Innehållsmässigt är Engelska 5 ett fullmatat läromedel med 9 kursdelar och med extramaterial, övningar och gloslistor, som dessutom kommer att fyllas på framöver. Helene Ahlberg har själv en favoritdel hon vill lyfta fram.
– Jag skulle vilja slå ett extra slag för kursdelen ”How to write”. Här finns en tydlig struktur för hur olika texttyper är uppbyggda och textexempel med typiska språkliga drag. Det är en kursdel som man med fördel kan återkomma till när texter av olika slag dyker upp i andra delar av läromedlet eller som man stöter på på annat sätt i undervisningen.

Lämpligt för flipped flassroom

Även om läromedlet i upplägg och innehåll påminner om textboken tillägger Helene Ahlberg att man kan behöva göra vissa justeringar i upplägget av sin undervisning.

– Lärare och klasser är olika med olika förutsättningar och preferenser, men ska man generalisera passar det här läromedlet väldigt bra för lärmetoden flipped classroom. Att ge eleverna en uppgift att förbereda inför lektionen som hör till det tema som man ska arbeta med ökar elevernas förförståelse och gör att de är igång direkt. Det är mitt tips för att maxa undervisningen för varje elev.

Prova gratis i 30 dagar