Nytt i Nationalencyklopedin

Med NE kan du alltid få ny kunskap om aktuella händelser eller fördjupa dig i dina favoritämnen. Här hittar du ett urval rykande färska artiklar från Nationalencyklopedin.

Månadens utvalda artiklar

Varje dag arbetar redaktionen med att uppdatera fakta och lägga till nya artiklar för att se till att NE alltid är en aktuell och tillförlitlig källa. Skrolla vidare för att ta del av redaktionens arbete.

Utvalda uppdaterade artiklar

Mördarsnigel. Trädgårdsfantastens värsta fiende var tidigare känd som spansk skogssnigel men har nu fått nytt namn. Visste du att mördarsnigeln är tvåkönad och kan befrukta sig själv?

Visselblåsare. Skyddet för visselblåsare stärks genom den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Kan du namnen på de mest kända visselblåsarna?

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, samarbete om klimatfrågor mellan FN-organen UNEP och WMO. Artikeln är utökad med ett flertal viktiga klimatrapporter. I den senaste rapporten konstateras att temperaturen inte någon period under de senaste 200 åren har ökat så snabbt som nu.

Utvalda nya artiklar

Flerfaktorsautentisering. Lösenord, fingeravtryck och ansiktsigenkänning. Användningen av flerfaktorsautentisering har ökat på grund av hackerattacker där stora mängder lösenord stjäls.

Orbital Reef – för dig som är trött på charter. En kommersiell rymdstation för rymdturism och forskning.

Maxida Märak. Hennes konstnärskap och aktivism är starkt sammanflätade. Genom sin musik och sitt artisteri lyfter hon frågor som samernas rättigheter och klimatkrisen.

När du vill ha en säker källa

Med NE slipper du fundera om det du läser är trovärdigt eller om innehållet är styrt av åsikter. Nationalencyklopedin innehåller mer än 200 000 artiklar framtagna av NE:s sakkunniga redaktion och ett stort nätverk av experter. Alltid faktagranskat och objektivt.

Varje dag arbetar redaktionen med att uppdatera fakta och lägga till nya artiklar för att se till att NE alltid är en aktuell och tillförlitlig källa. Vi ser till att du får det viktigaste inom det ämne du söker och att materialet håller hög klass både språkligt och innehållsmässigt.

Få en inblick i det redaktionella arbetet.

Per Söderberg, chefredaktör och innehållschef på NE.

Tips från redaktionen – verktyg för källkritik

I en tid då vetenskapen ifrågasätts och medvetna lögner tas för sanning behövs pålitliga fakta mer än någonsin. Hur ska jag förhålla mig till det jag just läst? Det är en fråga som allt fler ställer sig i dagens informationssamhälle. Ta del av några av de frågor som redaktörerna på NE ställs inför varje dag, så kan du öva upp din förmåga till kritisk granskning.

Nyfiken på mer kunskap?

Prova NE gratis och få tillgång till en värld full av kunskap. Du är igång på ett par minuter och får tillgång direkt.