Redaktionen

Vi ser vår redaktion som Nationalencyklopedins ryggrad. Det är den som ser till att innehållet i våra produkter håller högsta klass. Det är den som ser till att innehållet ständigt både uppdateras och utvecklas. Och det är den som säkerställer att allt innehåll är faktagranskat och korrekt.

Förutom att redaktionen i sig består av ett gäng ämnesspecialister har vi på NE ett stort nätverk av experter som bidrar med både kunskap och textmaterial till våra tjänster.

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehåll är du välkommen att kontakta oss på redaktionen@ne.se. Nedan finner du kontaktinformation till samtliga personer på redaktionen.

Per Söderberg

Chefredaktör och innehållschef
070-839 34 30
E-post

Rikard Ask

Läromedelsredaktör
073-391 66 74
E-post

Ingemar Breithel

Redaktör för bl.a. litteratur, konst och språk
070-675 47 85
E-post

Jessica Dittmar

Läromedelsutvecklare språk (börjar augusti 2020)

E-post

Martina Eriksson

Bildredaktör
070-649 19 35
E-post

Anders Hansson

Redaktör för bl.a. samhällsvetenskap och juridik
0768-54 09 90
E-post

Anders Jönsson

Redaktör för bl.a. geografi, ekonomi och samhällsvetenskap
070-664 47 86
E-post

Elisabeth Marklund Sharapova

Lexikograf
E-post

Olof Ollerstam

Redaktör för bl.a. kemi, matematik och pedagogik
070-645 47 81
E-post

Frans af Schmidt

Content Success Manager
070-931 52 15
E-post

Låtta Skogh

Redaktör för bl.a. biologi och medicin
070-669 47 61
E-post

Melina Solcà

Redaktör för bl.a. massmedier och genusvetenskap
0707-62 05 88
E-post

Jesper Sörensson

Läromedelsutvecklare naturvetenskapliga ämnen och matematik
070-732 46 67
E-post

Mathias Thiel

Datalingvist/lexikograf
0760-52 31 88
E-post

Johan Warell

Redaktör för bl.a. fysik, geologi och teknik
070-649 47 31
E-post

Stefan Westander

Projektledare för NE:s årsbok
076-173 14 65
E-post

Experter och skribenter

Nationalencyklopedin har ett vittförgrenat kontaktnät över hela landet med cirka 4 500 medarbetare som är experter och skribenter inom NE:s alla ämnesområden. Det kan vara allt från en professor i kärnfysik till en trollkarl.


 

Medarbetarna kommer från universitet och högskolor, kommuner och landsting, verk och myndigheter, organisationer, företag, sjukhus, bibliotek, museer m.m.

I samarbete med NE:s redaktion granskar experterna befintliga uppslagsord, nyskrivna artiklar, kommer med förslag på vad som kan förbättras, kompletteras eller eventuellt strykas. De skriver även själva.

Skribenterna skriver i samråd med redaktion och experter nya uppslagsord och kompletterar och aktualiserar befintliga uppslagsord.

Ovan presenteras en förteckning över de personer som medverkat i NE, grupperad efter ämnesområde.

Medarbetarförteckningen upptar samtliga skribenter och granskare som medverkat i uppslagsverket. Samtliga redaktörer har skrivit artiklar inom sina egna ämnesområden. Om en NE-redaktör ändå nämns bland de övriga medarbetarna beror det på att redaktören författat artiklar inom ämnet vid en tid då han/hon inte var redaktör.