Redaktionen

Vi ser vår redaktion som Nationalencyklopedins ryggrad. Det är den som ser till att innehållet i våra produkter håller högsta klass. Det är den som ser till att innehållet ständigt både uppdateras och utvecklas. Och det är den som säkerställer att allt innehåll är faktagranskat och korrekt.

Förutom att redaktionen i sig består av ett gäng ämnesspecialister har vi på NE ett stort nätverk av experter som bidrar med både kunskap och textmaterial till våra tjänster.

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehåll är du välkommen att kontakta oss på redaktionen@ne.se. Nedan finner du kontaktinformation till samtliga personer på redaktionen.

Per Söderberg


Chefredaktör och innehållschef
070-839 34 30
per.soderberg@ne.se

Helene Ahlberg


Läromedelsutvecklare svenska och engelska
073-598 91 40
helene.ahlberg@ne.se

Tobias Andersson


Redaktör för bl.a. geografi och ekonomi
070-937 90 56
tobias.andersson@ne.se

Rikard Ask


Läromedelsredaktör
073-391 66 74
rikard.ask@ne.se

Marcelo Castillo


Läromedelsutvecklare moderna språk
076-131 05 50
marcelo.castillo@ne.se

Martina Eriksson


Bildredaktör
070-649 19 35
martina.eriksson@ne.se

Arvid Gruvö


Digital producent
076-306 28 78
arvid.gruvo@ne.se

Julia Hagström


Redaktör för bl.a. massmedier och genusvetenskap
076-085 17 69
julia.hagström@ne.se

Anders Hansson


Redaktör för bl.a. samhällsvetenskap och juridik
076-854 09 90
anders.hansson@ne.se

Elisabeth Marklund Sharapova

Olof Ollerstam


Redaktör för bl.a. kemi, medicin och pedagogik
070-645 47 81
olof.ollerstam@ne.se

Rebecka Randler


Redaktör för bl.a. litteratur, konst och språk
076-130 47 70
rebecka.randler@ne.se

Ellen Rönn


Praktikant
ellen.ronn@ne.se

Frans af Schmidt


Content Success Manager
070-931 52 15
frans.af.schmidt@ne.se

Låtta Skogh


Redaktör för bl.a. biologi och psykologi
070-669 47 61
latta.skogh@ne.se

Melina Solcà


Redaktör för bl.a. massmedier och genusvetenskap (föräldraledig)
073-928 79 30
melina.solca@ne.se

Jesper Sörensson


Läromedelsutvecklare naturvetenskapliga ämnen och matematik
070-732 46 67
jesper.sorensson@ne.se

Mathias Thiel


Datalingvist/lexikograf
0760-52 31 88
mathias.thiel@ne.se

Johan Warell


Redaktör för bl.a. fysik, geologi och teknik
070-649 47 31
johan.warell@ne.se

Experter och skribenter

Nationalencyklopedin har ett vittförgrenat kontaktnät över hela landet med cirka 4 500 medarbetare som är experter och skribenter inom NE:s alla ämnesområden. Det kan vara allt från en professor i kärnfysik till en trollkarl.


 

Medarbetarna kommer från universitet och högskolor, kommuner och landsting, verk och myndigheter, organisationer, företag, sjukhus, bibliotek, museer m.m.

I samarbete med NE:s redaktion granskar experterna befintliga uppslagsord, nyskrivna artiklar, kommer med förslag på vad som kan förbättras, kompletteras eller eventuellt strykas. De skriver även själva.

Skribenterna skriver i samråd med redaktion och experter nya uppslagsord och kompletterar och aktualiserar befintliga uppslagsord.

Ovan presenteras en förteckning över de personer som medverkat i NE, grupperad efter ämnesområde.

Medarbetarförteckningen upptar samtliga skribenter och granskare som medverkat i uppslagsverket. Samtliga redaktörer har skrivit artiklar inom sina egna ämnesområden. Om en NE-redaktör ändå nämns bland de övriga medarbetarna beror det på att redaktören författat artiklar inom ämnet vid en tid då han/hon inte var redaktör.