Hur NE:s kunskapstjänster ger värdefullt stöd i undervisningen

På nätet finns enorma mängder mer eller mindre tillförlitlig information – och ny tillkommer i en strid ström. Hur ska man som skolelev kunna värdera alla dessa källor? Vart kan du som lärare hänvisa dem när de vill veta mer? För många är svaret NE, där all information är både gediget faktagranskad och presenterad på ett enkelt och intresseväckande sätt.

I dag förs en livlig debatt om vikten av faktagranskning och källkritik när det gäller det massiva flöde av digital information som vi alla exponeras för. Att öva upp förmågan att kritiskt värdera källor ses som en demokratifråga. Men hur ska elever kunna veta vad som faktiskt är korrekt information – så att de kan jämföra och lära sig hur olika källor fungerar? Kajsa Cronelid är lärare på Gullregnsskolan i Kungsbacka och använder NE:s kunskapstjänster i sin undervisning.

”En av de största fördelarna är att det är en säker sajt att skicka eleverna till. Jag behöver inte vara orolig för att fakta inte stämmer. Det känns väldigt tryggt och bra. Och sen finns det väldigt mycket. Innehållet är heltäckande på många sätt.”

Källa till kunskap om ord och begrepp

Alla som är lite äldre känner till de klassiska blå uppslagsböckerna som förr utgjorde Nationalencyklopedin. Sedan länge har innehållet flyttat in på nätet och utvecklats utifrån alla de nya möjligheter som det digitala formatet erbjuder. NE:s kunskapstjänster omfattar nu en rad produkter, med Uppslagsverket och den anpassade varianten Junior samt Ordböckerna som stomme.

”Att ha tillgång till Uppslagsverket, Junior och Ordböckerna ger eleverna fantastiska möjligheter att både tillsammans och på egen hand komma vidare i sitt lärande. Innehållet ger också stort stöd när det gäller ord och begrepp, vilket är särskilt viktigt för elever som inte helt äger språket.”

Flexibelt och lustfyllt lärande med Junior

Många lärare och pedagoger uppskattar Junior, som är en lärplattform särskilt anpassad för lite yngre elever. Där finns bland annat en uppslagsdel som ger information på ett enklare sätt.

”Även om Juniorapparna utvecklats för lite mindre barn fungerar den utmärkt att använda ända upp till nian, för dem som behöver lite extra stöd eller mer som ett komplement i övergången till Uppslagsverket. Även för mellanstadiet är Junior faktiskt väldigt bra och mycket lätt att använda med fakta och språk på rätt nivå samt filmer, bilder och snygg layout. Där finns gott om länkar som leder vidare till mer information eller som förklarar ord och begrepp som kan vara lite svåra. De kan själva slå upp och slipper fråga om de inte riktigt vill det.”

Hörnsten i utvecklingen av digital kompetens

Kajsa Cronelid berättar att NE har lite olika roller i undervisningen beroende på vilken förmåga de ska träna.

”NE kan stå ganska mycket i centrum om vi exempelvis pratar om att söka efter information eller värdera olika källor. Då börjar vi ofta med NE för att sedan gå vidare och utvärdera fler källor genom att jämföra dem mot varandra. När vi håller på med andra områden fungerar NE mer som ett komplement, men finns alltid nära till hands.”

Gullregnsskolan är en en-till-en-skola, vilket innebär att varje elev från årskurs fyra har tillgång till en egen iPad.

”Vi ser stor skillnad på hur de hanterar iPaden i början av fyran och sedan i femman och sexan, och hur de växer och utvecklas i sin digitala kompetens. I början sitter vi kanske och söker i NE tillsammans, medan eleverna sedan gör det allt mer på egen hand. Och NE Junior är ett bra steg på vägen mot att börja använda Uppslagsverket. En del elever behöver lite hjälp med detta, men sedan står de gott rustade inför att kunna använda NE vidare framåt i sin skolgång.”

 

FAKTA

NE:s uppslagsverk

Uppslagsverket är Sveriges främsta med långt över 200 000 faktagranskade uppslagsord, som behandlats av 4 500 ämnesexperter och en redaktion som ser till att materialet håller hög klass både språkligt och innehållsmässigt samt uppdateras fortlöpande.

Uppslagsverket utgörs av artiklar inom sju övergripande ämnesområden: geografi och samhällskunskap, historia, religion och filosofi, idrott och sport, kultur, nöje och fritid, matematik, naturvetenskap och teknik, medicin samt språk.

Många av artiklarna i uppslagsverket finns även i en version med ett enklare språk, med enkel meningsbyggnad, rak ordföljd och utan förkortningar. Fackuttryck och termer förklaras på ett vardagligt och lättförståeligt sätt. Uppslagsverket innehåller också ett rikt bildmaterial med fotografier, illustrationer, diagram och kartor.

 

NE Junior

I Junior finns lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3, inklusive appar som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11. Alla träffar är målgruppsanpassade, så att det är lätt att hitta rätt bland artiklar, bilder och program.

 

NE:s ordböcker

I oktober 2015 förvärvade NE Norstedts ordböcker, vilket gav ett ännu större utbud av högkvalitativa ordböcker på ett flertal språk. NE:s digitala ordbokstjänst är ett värdefullt verktyg som underlättar såväl studier som arbetsliv.

Läs mer om dessa och andra kunskapstjänster speciellt utvecklade för dig och dina behov som lärare och pedagog här.

Läs mer om NE:s tjänster för skolor